Z domova

Kultúrne vojny ministra Kaliňáka

Tato téma je mimoriadne citlivá a musíme v nej byt mimoriadne opatrní. A aj preto treba robiť dobre zákony a pristupovať k ním zodpovedne. Ministerstvo pripravilo vyhlášku o matrikách, ktorá môže spôsobiť až kultúrny...

Naše nesystémové školstvo

Pri znižovaní počtu tried prvých ročníkov v osemročných gymnáziách sa potvrdilo, že riešenia v slovenskom školstve sú nesystémové. Súhlasíme so znížením počtu žiakov na osemročných gymnáziách. No ak má k zníženiu dôjsť je potrebné,...