Predražené mýto neprináša dostatok zdrojov na výstavbu a opravu ciest

Podľa podpredsedu KDH Pavla Zajaca by Ministerstvo dopravy už malo začať pripravovať súťaž na prevádzkovateľa elektronického mýta aby súťaž bola lepšie pripravená.

„Čím skôr začneme poctivo pripravovať takú súťaž, tak tým lepšie ju môžeme pripraviť a vysúťažiť dodávateľa, ktorého náklady budú podstatne a podstatne nižšie, ideálne aspoň na tej úrovni ako v Českej republike, aby nám zostalo viac na výstavbu a opravu diaľnic a ciest,“ povedal Pavol Zajac.

“Elektronické mýto funguje na Slovensku desať rokov a jeho reálne náklady plus predpokladané náklady do roku 2022 (kedy prevádzkovateľovi končí zmluva) predstavujú 1,383 miliardy eur bez DPH. Keď si to podelíme na 13 rokov prevádzky, vyjde nám, že priemerné náklady na jeden rok počas tých 13 rokov sú, bez DPH podotýkam, 106 miliónov eur,“ doplnil Zajac.

Ak si pozrieme reálne príjmy spolu s predpokladanými príjmami do roku 2022, tak tie sú na úrovni 2,5 miliardy eur. Čo predstavuje rozdiel zhruba 900 miliónov – tie nám zostávajú na výstavbu a opravu ciest, diaľnic a rýchlostných ciest.

V minulom roku prebiehala súťaž na elektronické mýto v Českej republike, kde vyhrala tá istá firma ako na Slovensku v konzorciu s inou firmou. Náklady na desať rokov tam predstavujú 430 miliónov eur. To znamená, že náklady na jeden rok budú 43 miliónov eur.

Náš poslanec NR SR Igor Janckulík, upozornil na fakt, že na cestách prvej triedy sa ročne vyberie mýto okolo 80 miliónov eur ale Slovenská správa ciest, ktorá spravuje tieto cesty prvej triedy, z tohto výberu mýta nedostane ani cent. “Všetky tieto finančné zdroje idú pre Národnú diaľničnú spoločnosť. Aj z tohoto dôvodu bude KDH presadzovať, aby tieto finančné zdroje, ktoré budú vyberané z užívania ciest prvej triedy, išli naspäť na opravu týchto ciest,” povedal Igor Janckulík.