KDH žiada prehodnotiť nelogické opatrenia pre letné tábory

Systém PCR testovania detí pred letnými tábormi má trhliny, ktoré môžu ohroziť účasť a rodičom spôsobia komplikácie. Problémom sú nerešpektovanie covid automatu či nutnosť čerpať  pracovné voľno pre rodičov iba kvôli testovaniu. 

„Tábory v lete majú byť odľahčením rodičov, nelogické opatrenia v súvislosti s PCR testami však môžu rodičov neúmerne zaťažiť. Treba oceniť, že vláda prijala rozhodnutie uhrádzať testy pred tábormi. Urýchlene však treba upraviť systém a podmienky testovania, aby sme nezaťažovali rodičov a deti tam, kde nemusíme,“ zdôrazňuje podpredseda KDH Marián Čaučík. 

V aktuálnej epidemiologickej situácii považuje testovanie detí za neopodstatnené, zvlášť v okresoch s lepšími výsledkami. ,,Ak máme platný Covid automat, je nelogické, že sa ním neriadime aj v prípade letných táborov. Je tiež podstatný rozdiel medzi tábormi, kde účastníkmi sú deti z jednej obce či okresu ako napríklad prímestské detské tábory a tábormi, na ktorých budú deti z okresov s rozdielnou epidemiologickou situáciou. Testovať či zvážiť účasť na tábore je potrebné najmä u detí, ktoré sa budú pred táborom vracať zo zahraničných pobytov,“ približuje Čaučík.

Náročná situácia podľa neho môže nastať pri početnejších rodinách. Systém totiž podľa verejne neznámeho kľúča prideľuje termíny na testy. „Problémom môže byť testovanie detí v rozličných termínoch počas pracovných dní. Nehovoriac o tom, že neraz budú musieť za testom cestovať kilometre mimo svojho bydliska. Rodič si tak bude musieť vziať pracovné voľno len preto, aby mohol ísť s dieťaťom na test,“ vysvetľuje Čaučík. 

“Ak už odborníci považujú PCR testy v okresoch s horšou epidemickou situáciou za nevyhnutné, prečo nemôže byť otestovaný napríklad jeden rodič tak, ako to bolo pri nástupe detí do škôl?“ uzatvára podpredseda KDH s tým, že pravidlá je nutné prehodnotiť urýchlene. Prvé letné tábory sa začínajú už o 20 dní.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*