KDH žiada určiť objektívne pravidlá pre priestor politickým stranám v RTVS

Bratislava, 9. marec 2021 – Rada pre vysielanie a retransmisiu a Rada RTVS dostali podnet od KDH na preskúmanie objektívnosti tvorby politickopublicistických programov RTVS. Hnutie žiada určiť objektívne pravidlá pre politické strany a politické hnutia.

Do najvýznamnejších politicko-publicistických programov RTVS sú v súčasnosti pozývaní zástupcovia iba úzkeho počtu registrovaných politických strán. Deje sa tak nerovnomerne a za nejasne definovaných pravidiel,“ uvádza v liste radám predseda KDH Milan Majerský. RTVS ako vysielateľ zriadený zákonom podľa KDH dlhodobo neposkytuje rovnaký mediálny priestor relevantným politickým stranám, čím sťažuje ich rovnakú účasť na politickej súťaži. Podľa hnutia k tomu dochádza neodôvodnene a v priamom rozpore so zákonom o vysielaní a retransmisii i zákonom o RTVS.

KDH vyzýva na bezodkladné určenie objektívnych pravidiel pre pozývanie a vystupovanie zástupcov politických strán vo vysielaní RTVS. Podľa hnutia nimi môžu byť napríklad dosiahnuté výsledky v ostatných voľbách do NR SR či prekročenie hranice 3% z celkového počtu odovzdaných platných hlasov.

Aj mimoparlamentné politické strany majú svojich voličov a tí oprávnene očakávajú, že vo verejnoprávnom vysielaní budú hájené aj ich názory,“ upozorňuje Majerský. Ako uvádza hnutie, vysielaniu RTVS v rámci obsahu tvorených politickopublicistických programov a spravodajských programov chýba od ostatných volieb do NR SR vyváženosť. Osobitne v prípade pozývania hostí do relácií „O 5 minút 12“ a „Sobotné dialógy“. Do televíznej debaty O 5 minút 12 boli zástupcovia mimoparlamentných strán pozvaní od ostatných volieb iba raz do jednej spoločnej relácie, aj to iba z dôvodu ich funkcie poslancov Európskeho parlamentu.

Práve verejnoprávna inštitúcia by mala podľa KDH dbať na dodržanú objektivitu obsahu a poskytovania priestoru tak, ako je to ustanovené v zákone a aby umožňovala komunikovať politickým stranám a hnutiam so svojimi voličmi. Pre zabezpečenie očakávanej proporcionálnosti vysielania navrhuje KDH stanoviť obdobie, počas ktorého budú mať zástupcovia všetkých politických strán prístup k rovnakému mediálnemu priestoru na základe objektívne určených pravidiel. Podľa hnutia môže ísť napríklad o obdobie jedného roka.

 

Foto: rtvs.sk

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.