KDH žiada zásadne prepracovať novelu vysokoškolského zákona, nerešpektuje autonómiu škôl a môže nás izolovať od zvyšku Európy

Bratislava, 23. februára 2021 – Podľa hnutia by zverejnená novela z dielne ministerstva školstva oslabila autonómiu vysokých škôl a viedla k izolácii slovenského vysokého školstva od zvyšku Európy.

KDH neodmieta myšlienku reformy vysokého školstva, ide však o mimoriadne zložitý proces, ktorý vyžaduje koordináciu a súčinnosť s vysokými školami, čo sa v tomto prípade neudialo.

Do tvorby nových pravidiel vysokoškolského vzdelávania autori novely, ktorí nie sú verejne známi, nezapojili tých, ktorých sa to bezprostredne týka, teda vysoké školy,” povedal expert KDH na vysoké školstvo Marek Šmid.

KDH vníma kriticky, že podmienky činnosti 35 slovenských vysokých škôl by sa novelou radikálne zmenili práve v čase, keď sa školy prispôsobujú náročnému komplexnému systému akreditácie s požiadavkami opierajúcimi sa o európske normy, ďalej novým cestám hodnotenia vedy, výskumu a umeleckej činnosti –  vychádzajúcim z britského hodnotiaceho systému REF – a pripravovaným zmenám vo financovaní vysokých škôl.

Podľa hnutia novela tiež oslabuje princíp autonómie vysokých škôl. „Asi najvážnejší prešľap novely vidíme v tom, že spochybňuje význam akademickej samosprávy a s ňou súvisiaci princíp autonómie vysokých škôl. Pritom sú to stáročiami odskúšané stĺpy  profesionálneho prístupu v činnosti vysokých škôl, záruky politickej neutrality akademickej pôdy a slobodného bádania,” doplnil predseda KDH Milan Majerský.

Podľa KDH by avizované zásahy do fungovania vysokých škôl určite neunikli pozornosti európskych akademických orgánov udeľujúcich licencie na výkon akreditačných činností práve v súvislosti s reformou akreditácie vysokých škôl. Nezamýšľaným dôsledkom novely by tam mohla byť izolácia slovenského vysokého školstva od zvyšku Európy, čo by pre slovenské vysoké školstvo a vedu malo vážne dôsledky.

Návrh novely nenapĺňa účel tak rozsiahlych legislatívnych zmien. Nezameriava sa dostatočne na rozvoj vzdelávania a vedy, stabilizáciu študentov na Slovensku, napríklad osobitnými štipendiami, nevytvára rámec pre nevyhnutné navýšenie financovania a neplní spoločenské očakávania,” uzavrel Marek Šmid.

KDH očakáva jasnú reflexiu ministerstva školstva, žiada zásadné prepracovanie novely a prizvanie zástupcov vysokých škôl do procesu jej tvorby.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

KDH žiada vytvorenie ministerstva športu SR

Kresťanskodemokratické hnutie navrhuje zriadiť samostatné ministerstvo športu. Kým vyspelé krajiny si uvedomujú jeho dôležitosť, u nás je šport na chvoste záujmu vlády. Negatívnymi hrozbami sú výpadok

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.