Predsedníctvo KDH je už v plnom zložení

Rada KDH zvolila do predsedníctva Petra Belinského a Petra Bobulu. KDH tiež víta opatrenia, ktoré si súčasná vláda osvojila z programu KDH a vyhlasuje, že bude vláde pozornou a konštruktívnou opozíciou. 

Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a na základe rozhodnutia Predsedníctva KDH (zo 16.9.2020) sa v týchto dňoch uskutočnila Rada KDH s per rollam hlasovaním. 

Členovia rady zvolili ďalších dvoch členov predsedníctva, čím skompletizovali zostavu predsedníctva hnutia. Peter Belinský sa stal predsedom konzília, ktoré v KDH zastrešuje odborné skupiny a expertov. Za koordinátora pre regióny bol zvolený Peter Bobula

“Som rád, že moj tím bol doplnený o ľudí, ktorí budú veľkým prínosom v pozíciách, do ktorých boli zvolení. Teším sa na spoluprácu a zároveň cítim aj záväzok voči členom KDH. Verím, že sa nám spoločne podarí zvládnuť najbližšie výzvy,najmä spojené regionálne a komunálne voľby. A samozrejme, chceme stranu spoločne dobre pripraviť na najbližšie parlamentné voľby,” povedal predseda KDH Milan Majerský.

Rada KDH tiež prijala uznesenie, v ktorom víta prijatie mnohých námetov a opatrení, ktoré boli súčasťou volebného programu KDH a ktoré si súčasná vláda osvojila v programovom vyhlásení a implementuje ich do praxe. Zvlášť v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva. KDH podporuje vládu v zavádzaní týchto opatrení.
Zároveň však KDH vyhlasuje, že bude vláde pozornou a konštruktívnou opozíciou, a teda upozorní na všetky vládne opatrenia, ktoré by
– priniesli riziko zadlžovania štátu a jeho občanov,
– narúšali slobodu a subsidiaritu jednotlivcov i spoločenstiev či spôsobovali nespravodlivosť,
– zhoršili životné podmienky sociálne slabších skupín, potierali ľudskú dôstojnosť alebo boli v protiklade s národnými či kultúrno-etickými hodnotami a cítením občanov.
KDH bude v úzkej spolupráci s odborníkmi prinášať vlastné riešenia postavené na skúsenostiach predchádzajúcich generácií a najmodernejších odborných poznatkoch. KDH odmieta zjednodušené populistické riešenia a bude sa usilovať o kvalitné a poctivé návrhy založené na zohľadnení všetkých relevantných aspektov pre diskutované oblasti.
KDH deklaruje, že bude hodnovernou politickou silou pre kresťanskodemokratických, konzervatívnych a národne orientovaných voličov a jasným spôsobom bude hájiť ich záujmy s hlbokým rešpektom k demokracii a právnemu štátu.

Kto sú Beter Belinský a Peter Bobula
Peter Belinský bol generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR). 20 rokov podniká v oblasti obchodu. V rokoch 2012 -2016 pôsobil ako podpredseda KDH a v roku 2014 kandidoval na primátora mesta Žilina. Bol poslancom Žilinského samosprávneho kraja.
Peter Bobula je členom KDH od roku 1990. Počas toho bol aktívny vo viacerých úlohách a pozíciách. Pôsobil ako riaditeľ ústredia, poradca predsedu, dlhoročný člen predsedníctva a ostatné štyri roky ako podpredseda hnutia. 30 rokov je tiež aktívny v samospráve.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.