Rok 2020 našich europoslancov: Miriam Lexmann

Hneď po mojom nástupe do Európskeho parlamentu (február 2020) prepukla pandémia a snažila som sa stáť ešte bližšie pri ľuďoch. Aktívne som sa zasadzovala za to, aby EÚ v kríze pomohla poskytovateľom sociálnych služieb, marginalizovaným, sociálne ohrozeným skupinám i ľuďom so zdravotným postihnutím. Venovala som sa diverzifikácii výroby zdravotníckych potrieb a ochranných pomôcok či akútnej situácii pre pendlerov.

Aj na základe môjho návrhu vláda SR do programového vyhlásenia prijala vytvorenie postu vyslanca pre náboženskú slobodu. Európsku komisiu (EK) som vyzvala, aby takýto post obnovila na úrovni EÚ. Apelovala som, aby sa EK urýchlene zaoberala prípadom smrti Slováka Jozefa Chovanca v Bruseli, navrhla vypočuť priamych svedkov z lietadla a sprostredkovala svedecké výpovede.

Prinášala som návrhy k tvorbe legislatívy pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím – vrátane inkluzívneho vzdelávania, debarierizácie či otvorenejšieho trhu práce. Podala som návrhy na zmenu legislatívy v oblasti adekvátneho ohodnotenia materskej a rodičovskej dovolenky (vrátane dôchodku) či ochrany rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom, ako aj ochrany na internete (najmä mladistvých). Presadzujem princíp subsidiarity, čiže zvrchovanosť členských štátov pri rozhodovaní o tých otázkach, ktoré patria výlučne do ich kompetencií (napr. rodinná politika, ochrana života).

Ako tieňová spravodajkyňa EĽS vediem odbornú, spoločenskú i politickú debatu o etickom rozmere nastupujúcej umelej inteligencie a ako v tejto oblasti ochrániť dôstojnosť človeka. Zasadzujem sa za ochranu prenasledovaných pre vieru a presvedčenie a bojujem za slobodu v globálnom kontexte (vrátane Bieloruska, Číny, Hongkongu či Náhorného Karabachu).

Cez vlastný nadačný fond „Pomôžme si“ som pomohla už desiatkam konkrétnych rodín na Slovensku.

Pri pohľade na celý rok si želám dve veci. Urobme z Vianoc to, čím naozaj sú a urobme zo Slovenska to, čím môže byť. Všetkým želám požehnaný rok 2021!

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

KDH žiada vytvorenie ministerstva športu SR

Kresťanskodemokratické hnutie navrhuje zriadiť samostatné ministerstvo športu. Kým vyspelé krajiny si uvedomujú jeho dôležitosť, u nás je šport na chvoste záujmu vlády. Negatívnymi hrozbami sú výpadok

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.