Stanovisko KDH k návrhu celoplošného testovania

KDH si uvedomuje, že aktuálny stav v súvislosti s Covid-19 na Slovensku je veľmi vážny a vyžaduje si efektívne a zodpovedné riešenie. Ohlásené celoplošné testovanie populácie vnímame ako snahu vlády vyhnúť sa tragickým následkom z hľadiska ochrany zdravia, života i ekonomiky, avšak pre jeho úspech i celospoločenskú akceptáciu bude nevyhnutné urýchlene zodpovedať viaceré vážne otázniky.

Sú nimi jasné stanovenie cieľov testovania, profesionálne zvládnutie dôsledného manažovania rozsiahlej akcie, krátka doba na jej prípravu, kapacity zdravotníkov, obslužného personálu i ochranných pracovných prostriedkov, ochrana občanov – zvlášť rizikových skupín – pri presune i samotnom testovaní v uzavretých priestoroch, ako aj podrobné zadefinovanie krokov a opatrení nadväzujúcich na testovanie. S cieľom čo najviac chrániť občanov a zaviesť čo najúčinnejšie opatrenia stojí za zváženie hybridná forma testovania, teda kombinácia plošného a cieleného testovania mobilnou formou, keď zdravotnícky personál ide za občanmi na miesta ich prirodzeného kolektívneho združovania sa (napr. školy, domovy sociálnych služieb, firmy, inštitúcie a podobne), nie občania do odberných miestností.

Keďže úspešnosť antigénových testov nie je stopercentná a náklady na celoplošné testovanie sú obrovské, očakávame urýchlené odpovede na dané otázky, ale súčasne aj adekvátne riešenia pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti o chorých na COVID-19, ako aj iné ochorenia. Zároveň potrebujeme adekvátnu odmenu pre vyťažených zdravotníkov, rovnako pre pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb, adekvátnu odmenu na kompenzáciu strát najviac postihnutých sektorov v dôsledku pandemických opatrení, ako aj na zabezpečenie dostatku ochranných pomôcok. Pre prípad nedostatku liečebných kapacít tiež treba zvážiť investície do vytvorenia rezervných nemocničných priestorov z dostupných budov. KDH podporí každé odborné, rozvážne a zodpovedné riešenie.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Vyhlásenie KDH k udalostiam v Česku

Česká republika je pre Slovensko historicky najdôležitejší partner a jeho bezpečnosť priamo súvisí s našou. Ak sa potvrdia medializované informácie, ide o obrovský zásah do

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.