Stanovisko KDH k návrhu celoplošného testovania

KDH si uvedomuje, že aktuálny stav v súvislosti s Covid-19 na Slovensku je veľmi vážny a vyžaduje si efektívne a zodpovedné riešenie. Ohlásené celoplošné testovanie populácie vnímame ako snahu vlády vyhnúť sa tragickým následkom z hľadiska ochrany zdravia, života i ekonomiky, avšak pre jeho úspech i celospoločenskú akceptáciu bude nevyhnutné urýchlene zodpovedať viaceré vážne otázniky.

Sú nimi jasné stanovenie cieľov testovania, profesionálne zvládnutie dôsledného manažovania rozsiahlej akcie, krátka doba na jej prípravu, kapacity zdravotníkov, obslužného personálu i ochranných pracovných prostriedkov, ochrana občanov – zvlášť rizikových skupín – pri presune i samotnom testovaní v uzavretých priestoroch, ako aj podrobné zadefinovanie krokov a opatrení nadväzujúcich na testovanie. S cieľom čo najviac chrániť občanov a zaviesť čo najúčinnejšie opatrenia stojí za zváženie hybridná forma testovania, teda kombinácia plošného a cieleného testovania mobilnou formou, keď zdravotnícky personál ide za občanmi na miesta ich prirodzeného kolektívneho združovania sa (napr. školy, domovy sociálnych služieb, firmy, inštitúcie a podobne), nie občania do odberných miestností.

Keďže úspešnosť antigénových testov nie je stopercentná a náklady na celoplošné testovanie sú obrovské, očakávame urýchlené odpovede na dané otázky, ale súčasne aj adekvátne riešenia pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti o chorých na COVID-19, ako aj iné ochorenia. Zároveň potrebujeme adekvátnu odmenu pre vyťažených zdravotníkov, rovnako pre pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb, adekvátnu odmenu na kompenzáciu strát najviac postihnutých sektorov v dôsledku pandemických opatrení, ako aj na zabezpečenie dostatku ochranných pomôcok. Pre prípad nedostatku liečebných kapacít tiež treba zvážiť investície do vytvorenia rezervných nemocničných priestorov z dostupných budov. KDH podporí každé odborné, rozvážne a zodpovedné riešenie.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

KDH žiada vytvorenie ministerstva športu SR

Kresťanskodemokratické hnutie navrhuje zriadiť samostatné ministerstvo športu. Kým vyspelé krajiny si uvedomujú jeho dôležitosť, u nás je šport na chvoste záujmu vlády. Negatívnymi hrozbami sú výpadok

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.