Pre kandidátov

Do konca kampane ostáva:
00

dni deň

00

hodín hodina

00

minút minuta

00

sekúnd sekunda

Pravidlá správania sa kandidáta vo voľbách

Schválené Radou KDH na rokovaní 17. 6. 2023 v Liptovskej Osade. 

Informácie k moratóriu

Dokedy môžeme viesť volebnú kampaň?
Volebnú kampaň je potrebné ukončiť najneskôr 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr v stredu 27.9.2023 o 23:59 h.

Musíme pred začatím moratória odstrániť volebné plagáty našej politickej strany, ktoré sme si vylepili počas volebnej kampane?
Nie, volebné plagáty vylepené počas volebnej kampane nie je potrebné odstrániť pred začiatkom tzv. volebného moratória, t. j. 48 hodín predo dňom konania volieb.

Počas volebnej kampane sme si zaplatili videoreklamu na svetelnej reklamnej tabuli v meste. Môže byť takáto videoreklama zverejňovaná aj počas volebného moratória?
Nie, nemôže. Politická strana je povinná s vlastníkom reklamnej tabule, resp. prevádzkovateľom tohto digitálneho zariadenia dohodnúť vypnutie takejto videoreklamy najneskôr 48 hodín predo dňom konania volieb.

Považujú sa statusy na sociálnej sieti za volebnú kampaň?
Bezplatné statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú. Avšak status zverejnený za odplatu (sponzorovaný príspevok) je volebnou kampaňou.

Za volebnú kampaň sa podľa uznesenia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán považuje presun dopravných prostriedkov s kampaňovým vizuálom.

Posledný vklad finančných prostriedkov na transparentný účet – do 28.09.2023 do 07.00

Zdroj: https://www.minv.sk/?nr23_infokampan

Kontakty

Ak ste nenašli odpovede na tejto stránke, kontaktujte: Marta Nováková (kandidati@kdh.sk - 0911 459 549) v čase 9:00 – 18:00 hod.


Pre informácie o udalostiach vo vašom kraji, kontaktujte svojho krajského manežéra:

Banskobystrický kraj:
Mária Sliacka majasliacka@gmail.com +421 911 821 454

Bratislavský kraj:
Alexander Fule alexanderfule@gmail.com +421 904 364 066

Košický kraj:
Bernard Berberich bernard.berberich@kdh.sk +421 903 627 396

Nitriansky kraj:
Adam Raučina adam.raucina@gmail.com +421 904 190 510

Prešovský kraj:
Jakub Kokoruďa jakub.kokoruda@gmail.com +421 907 108 809

Trenčiansky kraj:
Michal Lukáč michallukac10@gmail.com +421 917 828 281

Trnavský kraj:
Marek Domes marek.domes@kdh.sk + 421 904 976 774

Žilinský kraj:
Matúš Brath brath.matus@gmail.com + 421 904 400 335

Ekonomika

Dôležité informácie:
  • Transparentný účet KDH je blokovaný na príjem hotovostných platieb

  • Vo volebnej kampani realizujeme úhrady nákladov len bezhotovostne

  • 48 hodín pred konaním volieb a 90 dní po voľbách je transparentný účet KDH blokovaný na príjem bezhotovostných platieb (už nebude možné poslať dar na transparentný účet)

  • Chceme Vás požiadať, aby ste upozornili dodávateľov, aby dodané služby vyfakturovali pred volebným moratóriom

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na ekonomicke@kdh.sk

Na posielanie darov na transparentý účet, môžete využiť našu online webovú aplikáciu ná stránke:

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*