Pripravení
pomáhať ľuďom

aktuálne

KDH už v máji upozornilo na to, čo potvrdil aj včerajší kontrolný deň Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na stavbe úseku R3 Tvrdošín – Nižná. Rýchlostnú cestu nedostavajú podľa zmluvy do konca tohto roka, ale stavba sa predĺži a aj predraží. Podpredseda KDH Igor Janckulík vyzýva NDS, aby občanom oznámila, kto zlyhal a ozrejmila, ako chce vzniknutú situáciu vyriešiť. Podpredseda KDH...

témy

Odborník KDH na školstvo Martin Šmilňák: Nezodpovední poslanci si urobili z rozpočtu trhací kalendár a nepremyslenými krokmi zapríčinili žalostný stav v školstve. Nakoniec sme sa dostali do situácie, že tento účet budú opäť raz musíme zaplatiť rodičia, ktorých účet za učebnice pre ich deti bude 2x vyšší ako v minulých rokoch.
KDH žiada vládu SR, aby na základe dnes prezentovaných skutočností boli bezodkladne zverejnené informácie o priebehu a výsledkoch komunikácie s Európskou komisiou (EK) ohľadom možnosti posunúť stanovené termíny a teda realizovateľnosti projektov z Plánu obnovy a odolnosti. Hnutie zároveň žiada aj vyhodnotiť činnosť celého tímu, na čele s vicepremiérkou Vašákovou, zodpovedného za realizáciu Plán obnovy a odolnosti (POO) a za komunikáciu...
Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v rozširovaní tímu odborníkov a posilňuje sociálnu oblasť ako jednu z hlavných priorít hnutia. Do tímu KDH prichádza uznávaná expertka na sociálne veci, pomoc rodinám a ľuďom so zdravotným postihnutím Anna Laurinec Šmehilová. Laurinec Šmehilová vyštudovala odbor Sociálna práca na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde absolvovala doktorandské i rigorózne štúdium a pôsobila aj ako odborný asistent. Viac ako 20 rokov...
Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v spájaní konzervatívnych osobností a svoj tím rozširuje o známe tváre kresťanských lídrov. Súčasťou kandidátky KDH do národných volieb budú bývalý europoslanec, evanjelizátor a expodpredseda Kresťanskej únie Branislav ŠKRIPEK a kresťanský líder a manažér Martin ŠTUK, ktorí stáli pri zrode Kresťanskej únie, ako aj riaditeľ občianskeho združenia Metamorfozis, hudobník a podnikateľ Richard KRÁĽOVIČ.  ,,Konzervatívny a kresťansko-demokratický volič na Slovensku si zaslúži mať jasnú a čitateľnú stranu, ktorá ho bude sebavedomo a s čo najsilnejším zastúpením reprezentovať v...

témy

Ľudia v kdh

Milan MAJERSKÝ

Predseda KDH

Marián ČAUČÍK

Podpredseda

Igor JANCKULÍK

Podpredseda

Tomáš MERAŠICKÝ

Podpredseda

Miriam LEXMANN

Europoslankyňa

Ivan ŠTEFANEC

Europoslanec

Transparentný účet KDH pre parlamentné voľby 2023

Pridajte sa k nám!

Ak sa chcete stať členom KDH, vyplňte priloženú žiadosť.

KDH na sociálnych sieťach

Bratislava

Zástupcovia Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) v Bratislave reagujú na škandalózne zistenia zo správy hlavnej kontrolórky Bratislavy v spoločnosti METRO. Správa uvádza vážne pochybenia v riadení spoločnosti METRO Bratislava v období vedenia M. Kozákovou  (Team Bratislava).

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci prerokovali zistenia z tejto kontroly, nebola však medzi nimi takmer žiadna diskusia na túto tému. Ani jeden z 29 poslancov Matúša Valla z poslaneckého klubu Klub Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita sa k tejto téme nevyjadril a nezaujal postoj k Správe mestskej kontrolórky.

 ,,Je neprijateľné, aby škandály spojené s mestskými podnikmi boli zamlčané alebo nevyriešené.“ upozorňuje predseda Krajskej rady KDH v Bratislavskom kraji Ladislav Rosival.

KDH žiada, aby sa podrobne prešetrili všetky podozrenia s nehospodárnosťou v mestskom podniku METRO Bratislava a aby zodpovedné osoby  za možné protiprávne alebo neetické konanie boli aj potrestané a nie odmenené funkciou vicestarostky Petržalka.

KDH žiada, aby sa mestské zastupiteľstvo dôkladne zaoberalo zisteniami kontrolórky a prijalo potrebné opatrenia na zlepšenie riadenia a kontroly v mestských podnikoch.

Za KDH v Bratislave

Ladislav Rosival, predseda Krajskej rady KDH v Bratislavskom kraji

Bratislava

Na včerajšom rokovaní si bratislavská krajská rada KDH zvolila nového predsedu Ladislava Rosivala. Získal 15 hlasov, pričom vo voľbe dostal o päť hlasov viac oproti ďalšiemu kandidátovi na krajského predsedu Ivanovi Šimkovi.

Ladislav Rosival strieda na pozícii doterajšiu krajskú predsedníčku Martinu Uličnú, ktorá sa vzdala svojej funkcie. Novými podpredsedami v bratislavských krajských štruktúrach sa stávajú Peter Janečka a Emil Mucha.

Kresťanskodemokratické hnutie ďakuje Martine Uličnej za jej doterajšiu prácu pre hnutie a pre ľudí. Cieľom nového krajského predsedu Rosivala je dosiahnuť čo najlepší výsledok KDH v nadchádzajúcich parlamentných voľbách a nájsť riešenia na upevnenie a oživenie KDH v Bratislavskom kraji.

Bratislava

,,Ako ďalej KDH v našom kraji“, tak znel názov konferencie, ktorú zorganizovala Krajská rada (KR) KDH – Bratislavský kraj, v sobotu 21. januára 2023 v Bratislave pre svojich členov a sympatizantov. Jej cieľom bolo vytvoriť priestor na diskusiu a hľadať riešenia pre znovuvrátenie KDH do komunálnej politiky v Bratislave a príprava na blížiace sa predčasné parlamentné voľby.

Konferenciu podporili svojou účasťou predseda KDH Milan Majerský, podpredseda Marián Čaučík, členovia predsedníctva KDH Marek Šmid, Jozef Hajko spolu s europoslancami za KDH Miriam Lexmann a Ivanom Štefancom.

 „Na volebnom neúspechu sa treba poučiť a mal by byť impulzom pre zlepšenie práce. Je potrebné motivovať a povzbudzovať členov aj sympatizantov k systematickej práci, aby KDH získalo svoje pozície a prezentovalo sa aj svojimi odbornými kompetenciami. Dôležité je tiež, aby sa KDH otvorilo a dalo šancu aj ďalším ľuďom, ktorí majú záujem nás podporiť,“ upozornil v úvodnom príhovore predseda KDH Milan Majerský.

Po príhovore bývalého predsedu KDH Jána Figeľa predniesla predsedníčka KR KDH Martina Uličná v príspevku „Reflexia“ zhodnotenie príčin výsledku spojených komunálnych a regionálnych volieb 2022. Podpredseda KR KDH Ladislav Rosival viac ako 90 účastníkom konferencie zhrnul štatistiku volieb za Bratislavský kraj. V príspevku ,,KDH v Bratislavskom kraji v číslach“ riešil okrem iného aj volebné prehľady za kraje v ostatných 10 rokoch v celoštátnych voľbách ako aj štatistiku členstva KDH v Bratislavskom kraji. Na mediálne vykresľovanie pôsobenia KDH v Bratislave reagovala členka KR KDH Tatiana Mikušová prezentáciou ,,História KDH v Bratislave – pozitíva a aktivity“, v ktorej pripomenula výrazný podiel zástupcov KDH na rozvoji mesta Bratislava za uplynulých 33 rokov.

„Pre budúci úspech je dôležitá jednota, príťažlivý obsah a otvorenosť aj v personálnej oblasti. Ak sa spojíme v spoločnom úsilí, budeme úspešní,“ poďakoval podpredseda KDH Marián Čaučík na záver konferencie organizátorom, diskutujúcim i všetkým prítomným.

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Do tímu KDH sa vracia jedna z najvýraznejších osobností politického a spoločenského života na Slovensku. Video z tlačovej besedy:
V týchto 5 mestách a obciach sme absolvovali mnohé podnetné stretnutia, ktoré nám pomôžu pri finalizácii nášho programu. V KOŠICIACH sa Milan Majerský stretol s primátorom mesta a odovzdal dar pacientom ležiacim na detskej onkológií. Martina Holečková sa stretla s riaditeľom ARCIDIECÉZNEJ CHARITY KOŠICE a Monika Kolejáková navštívila Ústav lekárskej biológie na UJPŠ. V ŠPIŠSKEJ NOVEJ VSI Jozef Hajko absolvoval...
„Vláda Ľudovíta Ódora je úradnícka a jej úlohou je riešiť tie otázky a procesy, ktoré pokojnou cestou dovedú Slovensko k predčasným voľbám. Iný mandát táto vláda nemá a aj návrhu zákona v parlamente by mala predchádzať široká odborná diskusia,“ reaguje člen vedenia KDH Marek Michalčík na úvahy úradníckej vlády a návrh zákona poslancov SaS o zavedení potratovej tabletky na Slovensku. Podľa hnutia je najvyšší čas,...
KDH podporuje efektívne opatrenia na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami, avšak tvrdo odsudzuje slová vedúceho Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Vladimíra Šuchu o tom, že Slováci majú v tejto alebo akejkoľvek inej súvislosti pokazené chromozómy a chybnú DNA. Navyše, ak chce pán Šucha dosiahnuť takúto rovnosť, jeho navrhovaným dotlačením ju určite nedocielime. Hnutie preto vyzýva na jeho stiahnutie. ...

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.