Stanovy, voľby a ekonomika

Stanovy KDH (schválené 22.8.2020 na Sneme KDH v Ružomberku)

Záverečné správy KDH o nákladoch na volebné kampane

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do Európskeho parlamentu 2024
Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do NR SR 2023
Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň pre vol’by do orgánov územnej samosprávy v roku 2022
Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do NR SR 2020
Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do Európskeho parlamentu 2019
Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň do VÚC 2017
Záverečná správa KDH za voľby do NR SR 2016
Záverečná správa KDH za voľby do NR SR 2012

Náklady na volebnú (pred)kampaň pre voľby do NRSR 2023

Ekonomika KDH

Výročná správa KDH za rok 2023
Výročná správa KDH za rok 2022
Výročná správa KDH za rok 2021
Výročná správa KDH za rok 2020
Výročná správa KDH za rok 2019
Výročná správa KDH za rok 2018
Výročná správa KDH za rok 2017
Výročná správa KDH za rok 2016
Výročná správa KDH za rok 2015
Výročná správa KDH za rok 2014
Výročná správa KDH za rok 2013
Výročná správa KDH za rok 2012
Výročná správa KDH za rok 2011
Výročná správa KDH za rok 2010
Výročná správa KDH za rok 2009

Dary

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť KDH v roku 2023 peňažnými darmi a inými bezodplatnými plneniami v hodnote vyššej ako dvojnásobok min. mzdy v čase poskytnutia príspevku

Prehľad o prijatých darov v roku 2023 na bežný účet KDH

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany KDH v kalendárnom roku 2022 peňažnými darmi

Dary za rok 2021
Dary za rok 2020
Dary za rok 2019
Dary za rok 2018
Dary za rok 2017
Dary za rok 2016
Dary za rok 2015
Dary za rok 2014

Pôžičky

Zoznam prijatých pôžičiek 1 / 2022
Zoznam prijatých pôžičiek 2 / 2022
Zoznam prijatých pôžičiek 1 / 2023
Zoznam prijatých pôžičiek 2 / 2023
Zoznam prijatých pôžičiek 3 / 2023
Zoznam prijatých pôžičiek 4 / 2023
Zoznam prijatých pôžičiek 5 / 2023
Zoznam prijatých pôžičiek 6 / 2023
Zoznam prijatých pôžičiek 7 / 2023
Zoznam prijatých pôžičiek 8 / 2023
Zoznam prijatých pôžičiek 9 / 2023
Zoznam prijatých pôžičiek 10 / 2023
Zoznam prijatých pôžičiek 11 / 2023
Zoznam prijatých pôžičiek 12 / 2023
Zoznam prijatých pôžičiek 13 / 2023

Zmluvy a vyhlásenia

Transparentný účet KDH pre parlamentné voľby 2023: SK54 0900 0000 0052 0250 9350

Postup pri poukázaní daru na transparentný účet

Darovacia zmluva fyzická osoba
Vyhlásenie darcu fyzická osoba

Darovacia zmluva fyzická osoba – podnikateľ
Vyhlásenie darcu fyzická osoba-podnikateľ

Darovacia zmluva právnická osoba
Vyhlásenie darcu právnická osoba

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*