História KDH

Rok 1990 bol zlomovým rokom v našich dejinách. Počas neho sa po páde komunistického režimu začali klásť základy demokracie, uskutočnili sa po 44 rokoch slobodné parlamentné a komunálne voľby, začali sa zásadné zmeny vo všetkých oblastiach verejného a spoločenského života. V tomto búrlivom roku vzniklo Kresťanskodemokratické hnutie ako naplnenie túžby a výsledok vyše štyridsaťročného čakania slovenských kresťanov na vlastnú politickú stranu, prostredníctvom ktorej by sa mohli angažovať vo verejnom živote.
Nežná revolúcia, ktorej záverečná fáza bola vo vtedajšom Československu odštartovaná brutálnym zásahom poriadkových síl proti študentskej demonštrácii na Národnej triede v Prahe 17. novembra 1989, znamenala pád komunistického režimu, ktorý u nás trval od roku 1948. Okamžite sa formovali širokospektrálne hnutia združujúce odporcov komunistického režimu. V českej časti republiky to bolo Občianske fórum a na Slovensku Verejnosť proti násiliu. Na ich čele stáli dovtedajší disidenti, ale aj ďalší politicky aktívni občania. Spočiatku sa vo všeobecnosti očakával taký vývoj, že tieto široké hnutia po splnení svojho poslania, ktorým je vytvorenie predpokladov pre odovzdanie moci komunistami a uskutočnenie demokratických volieb postupne zaniknú a na ich základoch vzniknú štandardné politické strany. Z tohto modelu tu však bola výnimka.

Celý dokument si stiahnite tu.

25. výročie KDH – obrazová brožúra o histórii hnutia na stiahnutie.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*