Bodaj by sme dnes mali niekoho ako Štefánika

Pracovitosť, odvaha, zdravé sebavedomie, vizionárstvo, noblesa, európsky rozmer politika. Toto zdobilo Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa zaslúžil o vznik Československa v roku 1918 a otvoril tak úspešný príbeh Slovákov v 20. storočí. Aj vďaka Štefánikovi dnes máme samostatný štát rešpektovaný celým svetom. Vyhlásilo to Kresťanskodemokratické hnutie pri dnešnej príležitosti 105. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. 

,,Na Štefánika by sme sa nemali pozerať s nostalgiou. Prajme si, aby po jeho vzore vyrástol na Slovensku podobný politik európskeho formátu. V časoch vojnového konfliktu na našom kontinente, v časoch, keď ochabuje pozícia Európskej únie vo svete, v časoch, keď čelíme klimatickej kríze, potrebujeme vizionárskych a pracovitých politikov, ktorí dokážu sledovať národný záujem členských štátov a zároveň posilňovať zoskupenie ako celok,“ hovorí líder kresťanských demokratov Milan MAJERSKÝ.

Štefánik vyšiel zo skromných pomerov Podbradlianska. Vďaka svojej usilovnosti a zdanlivo nevyčerpateľnej vnútornej energii sa stal významným hvezdárom, vojakom a napokon politikom. Dokázal spájať ľudí, získať si na naplnenie svojich zámerov priazeň svetových štátnikov. 

,,Brezovský rodák doslova hýbal dejinami. Vďaka jeho úsiliu sa do prvej svetovej vojny zapojila armáda neexistujúceho, ale čoraz jasnejšie sa črtajúceho štátu. Pochopil, že ak chce od dohodových mocností získať súhlas na vytvorenie Československa, musí sa im ponúknuť ako vojnový spojenec proti habsburskej monarchii,“ spresňuje poslanec KDH Jozef HAJKO. 

Podľa Hajkových slov vďaka Štefánikovej zanovitosti sa po roku 1918 prekreslila mapa strednej Európy a ohrození Slováci sa stali národom nezávislým od Budapešti. Dokázal ovplyvniť aj názory vtedajších európskych osobností a akceptovali ho aj v Paríži či Ríme s plnou váhou.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*