Ceny energií ešte stúpnu, KDH vyzýva vládu urýchlene vypracovať zákon o energetickej chudobe

Slovensko nie je pripravené na rast cien energií a nedokáže ochrániť občanov ohrozených nedostatkom tepla či elektriny. KDH preto nalieha na vládu SR, aby urýchlene vypracovala a prijala zákon o energetickej chudobe, ktorý by ochránil sociálne slabé skupiny obyvateľov, ako aj mladé rodiny.

Európa je dnes v energetickej kríze. Stúpajú ceny plynu a elektriny a Slovensko čelí výrazne rastúcej inflácii. Roztáča sa tak inflačný kolotoč, ktorý sa opäť prejaví v ďalšom zvyšovaní cien energií. Všetko sa to deje počas pandémie, ktorá necháva Slovákom prázdne peňaženky a vrásky na čele z ďalšieho možného vývoja. 

Z takto nebezpečne roztočeného kolotoča rýchlo vypadnú mladé rodiny či dôchodcovia, ktorým náklady na energie porastú tak, že nebudú schopní bývať v teple alebo si dostatočne svietiť. Musíme ochrániť najzraniteľnejších medzi nami, aby doma nemuseli mrznúť a žiť v tme. Najťažšie mesiace zimy sú ešte len pred nami. Vyzývame vládu, aby urýchlene navrhla a prijala zákon o energetickej chudobe a adresne pomohla energeticky ohrozeným obyvateľom,“ nalieha predseda Konzília KDH Peter Belinský

Energetická chudoba na Slovensku hrozí približne každej šiestej domácnosti. Najviac ohrození sú jednotlivci (napríklad osamelí dôchodcovia), jednorodičovské domácnosti (napríklad matky-samoživiteľky s jedným dieťaťom) a tam, kde žijú spolu dvaja dospelí starší ako 65 rokov. Riziko energetickej chudoby nie je zanedbateľné ani pri rodinách s viacerými deťmi.

KDH navrhuje zriadiť Fond energetickej solidarity, do ktorého by prispievali veľké firmy vyrábajúce, prenášajúce alebo distribuujúce energie. Nad fondom by dohliadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Dôležitou podmienkou je adresnosť takejto energetickej pomoci formou sociálnej dávky. „Musí ísť o legislatívnu dohodu medzi ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom a ministrom práce a sociálnych vecí Milanom Krajniakom. Ministerstvo hospodárstva dozerá na energie, kým ministerstvo práce je nositeľom sociálnej politiky. V takejto synergii oboch ministerstiev by sa konečne mohol vyriešiť dlhoročne odsúvaný problém, na ktorý KDH upozorňuje už od roku 2015,“ apeluje Belinský.

Hrozí nám veľmi ťažký začiatok nového roka. Chápadlá energetickej chudoby sa nás dotýkajú viac, ako si myslíme. Slovensko dlhé roky zanedbáva legislatívne riešenie energetickej chudoby. Tento stav je neudržateľný, čo ukazuje aj súčasná pandemická a energetická kríza,“ hovorí predseda KDH Milan Majerský. Upozorňuje pritom na riziko enormného nárastu cien elektriny, tepla či plynu.

Ak chceme prežiť tieto neľahké časy, súčasná vláda musí chápať ako svoju prioritu zabezpečiť energie pre celé Slovensko a ochrániť tých, ktorým hrozí prepad do chudoby. Vytvorenie zákona bojujúceho s energetickou chudobou je jednoduchou nutnosťou,“ uzatvára líder kresťanských demokratov. 

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*