Daň z nadmerného zisku za jadro môže ohroziť celú ekonomiku

Zdanenie nadmerného zisku jadrových elektrární je neodborné a môže mať negatívny dopad na ekonomiku štátu. Reálne hrozí, že nesystémový návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka a ministra financií Igora Matoviča vybrať od elektrární desiatky miliónov eur na kompenzáciu vysokých cien energií môže viac uškodiť ako pomôcť. Uviedlo to Kresťanskodemokratické hnutie.   

Ten, kto pripravoval toto opatrenie, nebral do úvahy, ako sa obchoduje s elektrickou energiou. Tú totiž Slovenské elektrárne (SE) ako výrobca obchodujú rok až tri dopredu za vtedy aktuálne platné ceny na úrovni približne 50 eur za MWh, až v roku výroby následne túto elektrinu vyrobia a dostanú zaplatené. Teda za súčasné ceny predáva SE elektrinu na roky 2023 až 2025, keď ju bude vyrábať a inkasovať,“ vysvetľuje predseda konzília KDH Peter Belinský.

Ako upozorňuje, tieto zdroje sa mali navyše použiť na splácanie tretieho bloku a dostavby štvrtého bloku Mochoviec, aby sme mali elektrinu aj v najbližších 20 až 30 rokoch. „Takto hrozí, že si zlikvidujeme najväčšieho výrobcu elektrickej energie a staneme sa úplne závislí od dovozu elektriny,“ zdôrazňuje Belinský.   

KDH preto vyzýva vládu SR, aby neohrozovala budúcnosť a sebestačnosť v oblasti elektrickej energie, čo by sa podľa hnutia negatívne prejavilo na celkovom hospodárstve štátu.   

Vláda plánuje pomôcť ľuďom s rastúcimi cenami energií daňou vo výške 50 percent z tzv. nadmerného zisku atómových elektrární. Štát ňou chce získať v tomto roku 53 miliónov eur, v ďalších až stovky miliónov eur, ktoré chce použiť na štátnu pomoc s vysokými energiami pre školy, nemocnice, domovy sociálnych služieb či bytovky s vlastnými kotolňami. Kresťanskí demokrati návrh kritizujú.

KDH opakovane nalieha na vládu, aby urýchlene vypracovala a prijala zákon o energetickej chudobe. Súčasťou návrhu je zriadiť Fond energetickej solidarity, do ktorého by prispievali veľké firmy vyrábajúce, prenášajúce alebo distribuujúce energie. Nad fondom by dohliadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Dôležitou podmienkou je adresnosť takejto energetickej pomoci formou sociálnej dávky, podľa KDH preto musí ísť o legislatívnu dohodu medzi ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom a ministrom práce a sociálnych vecí Milanom Krajniakom.  

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*