Do KDH prichádza bývalý minister školstva Ján Horecký

Kresťanskodemokratické hnutie posilňuje svoje odborné rady o ďalšiu významnú osobnosť. K strane sa pridáva bývalý minister školstva a odborník na túto oblasť Ján Horecký. KDH, pre ktoré je školstvo dlhodobou prioritou, zdôrazňuje potrebu systémových zmien tak, aby zo škôl vychádzali šťastnejšie deti a mladí, ktorí budú dobre pripravení na život.

,,Solídnosť a čitateľnosť KDH je pre mňa najlepšou alternatívou k povrchnosti, politike založenej na prvých dojmoch a hrubozrnnej komunikácii. KDH nerozdeľuje ľudí, nestraní iba nejakej časti spoločnosti, ale je pripravené prispieť k prosperite všetkých a k lepšej budúcnosti celej krajiny. Preto KDH,“ vysvetľuje Ján HORECKÝ svoj príchod do KDH. 

Horecký uviedol, že ako súčasť tímu kresťanských demokratov má dlhodobejšiu rezortnú víziu. ,,Je potrebné dotiahnuť kurikulárnu reformu; systém podpory detí, žiakov a učiteľov; prehodnotiť systém financovania a manažovania regionálnych aj vysokých škôl a vedecko-výskumných pracovísk a najmä kontinuálne podporovať súčasných učiteľov a výskumníkov a pracovať na príprave a vzdelávaní nových pracovníkov v rezorte školstva, vedy, výskumu a športu pre všetky pozície.

,,Oblasť školstva je pre KDH dlhodobou prioritou. Pre KDH i pre Slovensko je výbornou správou, že sa do nášho tímu pridáva rešpektovaný odborník Ján Horecký. Som presvedčený, že sa nám spoločnými silami podarí nastaviť systém tak, aby zo škôl vychádzali šťastnejšie deti a mladí, ktorí budú dobre pripravení na život,“ dopĺňa predseda KDH Milan MAJERSKÝ.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*