Finančný stimul potrebujú všetci opatrovatelia, inak nám hrozí kolaps systému

Kresťanskodemokratické hnutie oceňuje krok úradníckej vlády, ktorá schválila nariadenie rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave výšky príspevku na opatrovanie od júla 2023. ,,Jedným dychom však dodávame, že navýšenie sa týka len tzv. neformálnych opatrovateľov a vôbec nerieši finančne poddimenzovaný personál v zariadeniach sociálnych služieb a v terénnej opatrovateľskej službe. To, čo potrebujeme, je razantná a systémová zmena financovania celého sektora,“ upozorňuje členka predsedníctva KDH Martina Holečková, ktorá sa venuje sociálnej a rodinnej politike.

Pre KDH je sociálna oblasť prioritou. V polovici mája hnutie z iniciatívy europoslankyne Miriam Lexmann po opakovaných apeloch na prijatie systémových krokov zorganizovalo okrúhly stôl zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb, opatrovateliek, samospráv, ministerstva i Európskej komisie. Cieľom bolo upriamiť pozornosť na riešenia pre kolabujúci systém v sociálnych službách. Aj vzhľadom na končiaci sa projekt financovania terénnych pracovníkov z eurofondov v novembri 2023 a nevyhnutnosť zmeny financovania celého sektora.

„Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a Plánu obnovy je nevyhnutné využívať strategicky a efektívne. Nemôžeme nechávať zúčastnené subjekty celé mesiace v existenčnej neistote. Potrebujeme nastaviť systém tak, aby sme dosiahli dostupné, udržateľné a dostatočne flexibilné služby starostlivosti, čo zahŕňa aj zabezpečenie kontinuity grantových výziev. Opakovane sme na to vyzvali spoločne so zástupcami sektora sociálnych služieb vrátane Komory opatrovateliek“, reaguje europoslankyňa za KDH Miriam LEXMANN, ktorá je v Bruseli aj členkou Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci.

Členka predsedníctva KDH Martina HOLEČKOVÁ upozorňuje, že seniori a ľudia so zdravotným postihnutím si zaslúžia, aby bolo o nich postarané. ,,Nemôžeme už ďalej robiť len kozmetické zmeny a pozerať sa na to, ako nám naši opatrovatelia odchádzajú pracovať do zahraničia. Okrem stabilného financovania terénnej opatrovateľskej služby, musíme pristúpiť k postupnému rozširovaniu ambulantných a terénnych sociálnych služieb dostupných v každom regióne.“

KDH v programových prioritách pre sociálnu oblasť navrhuje postupne zvýšiť o 500 eur príspevok pre domácich opatrovateľov. O 50 percent mzdy v sociálnych službách, ako aj postupne zvyšovať podiel výdavkov na sociálnu starostlivosť z 0,8 % HDP na európsku úroveň 1,7 % HDP. Týmito krokmi sa podľa hnutia zatraktívni práca v sociálnych službách a opatrovateľky nebudú musieť opúšťať svoje rodiny a pracovať v zahraničí. KDH zdôrazňuje, že zvyšovanie platov i podielu výdavkov z HDP musí byť postupné tak, aby to zvládli verejné financie.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*