Je reálne, že okrem lekárov budú zo Slovenska aktívne odchádzať aj pacienti za liečbou

Nežiadaným dôsledkom zdravotníckej reformy sa môže stať, že slovenskí pacienti budú za liečbou aktívne cestovať do zahraničia. Tvrdí to tímlíderka KDH pre zdravotníctvo s tým, že Slovensko sa musí pripraviť na násobne vyššie preplácanie zdravotnej starostlivosti našich pacientov v cudzine.

Slovensko potrebuje reformu zdravotníctva a nevyužiť ponúkané zdroje z Fondu obnovy by bolo nerozumné. Ale musí to byť dotiahnuté a spravodlivé. Reforma v takej podobe, ako bola prijatá, je však vysoko riziková,“ hodnotí Kolejáková.
 
Ako upozorňuje, už dnes sa musíme pripraviť, že preplácanie zdravotnej starostlivosti našich pacientov v zahraničí môže byť násobne vyššie. „V prípade dlhej čakacej doby alebo nedostupnosti potrebného výkonu na Slovensku má dnes pacient nárok na liečbu v zahraničí. A to buď v slovenských cenách, ak je to pred termínom čakacej lehoty, alebo v zahraničných cenách, ak je to po tomto termíne.

Na túto zdravotnú starostlivosť si zdravotné poisťovne vytvárajú rezervy, pričom rozširovanie výkonov s čakacou lehotou má značný dopad na tvorbu týchto rezerv. Pritom si treba uvedomiť, že ide o peniaze nás všetkých. Ak sa štát nepostará o dostatok personálu, môžeme predpokladať predlžovanie čakacej doby. To môže viesť k systematickému odchodu našich pacientov za ošetrením do zahraničia,
“ varuje lekárka, ktorá je členkou predsedníctva KDH.
 
Keďže zdravotné poisťovne podľa nej budú musieť liečbu v zahraničí uhradiť, znova sa odkrojí väčší balík peňazí zo zdravotného poistenia mimo slovenského zdravotníctva. „Namiesto toho, aby sa náš štát staral o rast našich zdravotníkov v počtoch aj kvalite, posiela pacientov a s nimi naše peniaze do zahraničia,“ zdôrazňuje Kolejáková.
 
Ako ďalej uvádza, v primárnej sfére sa podľa nej reforma venuje iba novým ambulanciám, ale nerieši kontinuálnu výmenu personálu. Pritom 40 % lekárov bude do troch rokov v dôchodkovom veku, štát im však nepodáva žiadnu pomocnú ruku. „Ak sa systém nezameria na personál, pacient sa v ňom bude naďalej túlať a je veľmi reálne, že bude odchádzať za starostlivosťou do priľahlých oblastí v zahraničí,“ uzatvára Kolejáková.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*