KDH k daňovo-odvodovej reforme víta záujem o rodiny v pásme chudoby, no varuje pred experimentmi

Bratislava, 15. november 2021 – Dane a odvody majú byť jednoduché. Fakt, že na predstavený materiál potrebujú rodiny osobitnú príručku, však potvrdzuje, že nejde o jasné systémové zmeny, ale o sumár čiastkových riešení. Hoci rodiny treba bezpochyby podporovať, tieto zmeny môžu naraziť na problém, že sa v ďalších obdobiach budú znova meniť. Kresťanskodemokratické hnutie tým reaguje na prvú časť daňovo-odvodovej reformy zameranú na rodiny.

Prezentácia reformy podľa hnutia správne poukázala na fakt, že priveľa rodín s deťmi je ohrozených chudobou. KDH preto oceňuje zvýšenie daňového bonusu. Za prínosnú považuje aj myšlienku zjednodušeného poskytovania služieb pre deti s paušálnou platbou odvodov a daní za také služby.

Myslíme si však, že úlohou štátu nie je plniť sny organizáciou krúžkov a rekreácie, ale vytvoriť prostredie pre prosperitu rodín, komunít a obcí. Pomáhať z centrálnej úrovne je správne vtedy, ak je to nevyhnutné. Ak je možné takto šetriť výdavky, ešte väčšiu časť prostriedkov treba ponechať rodičom, ktorí najlepšie vedie, ako ich uplatniť v prospech detí,“ prezentuje názor odborníkov pri KDH predseda Konzília KDH Peter Belinský. Na rozdiel od predstaveného riešenia rodičom podľa neho nevznikajú administratívne náklady na IT systém štátnej „darčekovej karty“, armádu účtovníkov, kontrolórov a konzultantov.

Ako ďalej upozorňuje, je poľutovaniahodné, že návrh počíta viac s navýšením príjmov štátnej kasy, než so šetrením výdavkov. Takto sa podľa neho nedosiahne sľub strany OĽANO – NOVA – KÚ – ZMENA ZDOLA nezvyšovať celkové daňové a odvodové zaťaženie ľudí a firiem.

Úplne nevhodné je aj prenášať váhu prerozdeľovaných financií na centrálnu úroveň. Samosprávy sú občanom oveľa bližšie a dokážu lepšie nasmerovať prostriedky. Podobne mohla časť navrhovaného krytia smerovať na zvýšenie percent daňovej asignácie, známe tzv. 2% z daní. Občania sami najlepšie vedia, ktoré organizácie v rámci ich komunít potrebujú podporu najviac. To je pravá subsidiarita, riešiť problém najbližšie k miestu, kde vzniká. Tým miestom obvykle nie je ministerstvo financií,“ upozorňuje Belinský.

KDH kritizuje, že viac ako šestina všetkých výdavkov pôjde na vrub samosprávy. „Podpora rodiny na úkor samosprávy je nepochopenie potrieb rodiny, ktoré samospráva napĺňa. Jasle, škôlky, školy, šport, kultúra a ďalšie. Napríklad drvivú väčšinu športovísk a kultúrnych stánkov majú v správe miestne a regionálne samosprávy,“ vysvetľuje predseda KDH Milan Majerský. Osobitne starostovia a primátori podľa neho lepšie poznajú problémy rodín, preto im vedia veľmi účinne pomôcť. „Štát im má na to vytvoriť podmienky, nie im ešte odobrať prostriedky. S obcami, mestami a krajmi tento krok zníženia ich podpory v prospech nového balíka nikto nekomunikoval. Rodina si podporu bezpochyby zasluhuje, ale politika stojaca na komunikačnej hre na slepú babu je neakceptovateľná,“ doplnil líder kresťanských demokratov.

KDH poukázalo aj na ďalšie problémy navrhovanej reformy. Ako upozorňuje, celá štvrtina nárastu výdavkov má byť financovaná paušálnou daňou z poskytovaných služieb. To je podľa hnutia úplne zbytočný rast peňazí, ktoré pretečú cez štátnu kasu. Nefunkčná bude podľa hnutia paušálna daň pri rekreačných službách. „Fyzickým osobám výrazne skomplikuje daňové priznanie a právnické osoby tento inštitút nebudú motivované využívať, lebo často platia efektívnu daň oveľa nižšiu ako 29%,“ vysvetľuje Belinský.

Ako zlý vtip označil vyšší odvod z hazardu na financovanie krúžkov detí. „Celé Slovensko bojuje proti hazardu a minister financií dáva prevádzkovateľom hazardu do rúk žolíka, ktorým budú vydierať samosprávy: ak zakážete hazard na území mesta, bude menej peňazí na krúžky detí. Hazard ničí rodiny, preto cez hazard rodinám nepomáhajme,“ apeluje Belinský. KDH zdôrazňuje aj to, že 70 eur na krúžky a doučovanie môže byť diskriminačné, pretože kým v mestách to deti bez problémov vyčerpajú, v obciach sú možnostii na výber krúžkov obmedzené. Hnutie zároveň upozorňuje, že návrh zabúda na jasné riešenia pre rodičov detí s postihnutím.

KDH tiež víta snahu o vyššiu efektivitu štátnych podnikov. „V prípade podniku TIPOS a. s., ktorú pán minister explicitne spomenul, je otázne, ako sa podarí vzhľadom na avizovaný vyšší odvod z hazardu. Preto nie je isté, či 50 miliónov je udržateľné číslo,“ uzatvára Belinský s tým, že všetky dane sú spoločné a nutná je dôkladná diskusia, aby reforma bola akceptovaná a udržateľná aj v ďalších volebných obdobiach.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*