KDH k reforme zákona o národných parkoch

MARIÁN ČAUČÍK, podpredseda KDH:

Nie je to skutočná reforma


KDH podporuje skutočnú reformu národných parkov a ich jednotnú správu pod rezortom životného prostredia, ale poslanecký návrh o prevode správy štátnych pozemkov, ktorý bol včera prijatý v NR SR, nepovažujeme za skutočnú reformu.Proces šesťmesačnej diskusie v parlamente i vo verejnosti nepriniesol jasnú a záväznú predstavu, ako by mali národné parky po novom fungovať. Priniesol naopak veľa otáznikov, vyvolal veľkú nespokojnosť dotknutých subjektov a prispel tak k polarizácii spoločnosti. Zákon v takomto stave nemal byť prijatý. Takto by sa politika nemala robiť.

KDH navrhovalo urobiť najskôr zonáciu a prípadnú revíziu území národných parkov, následne vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi a až potom riešiť ich správu. V poslaneckej novele zákona neprešiel ani termín na vykonanie zonácie v národných parkoch do 1 roka.

Budeme pozorne sledovať ďalšie kroky orgánov životného prostredia a ich dopad na prírodu i na ľudí.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*