KDH navrhuje vytvoriť detašované pracoviská cudzineckej polície pre uľahčenie pomoci utečencom

KDH žiada vládu, aby zefektívnila proces žiadostí o vydanie dočasného útočiska ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine a vytvorila detašované pracoviská cudzineckej polície. Jej oddelenia sú v mnohých okresoch preťažené a ľudia, ktorí čakali na hraniciach,  musia opäť podstúpiť rovnakú tortúru  státia v dlhých radoch. Pre podobné problémy a dlhodobé riešenie otázok vyplývajúcich z prívalu ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine a jej dôsledkov, KDH už skôr navrhlo zriadiť špeciálny úrad splnomocnenca vlády.

,,Celý proces žiadosti o vydanie dočasného útočiska navrhujeme zefektívniť vytvorením detašovaných pracovísk cudzineckej polície alebo angažovaním ich pracovníka priamo v hotspotoch, namiesto toho, aby celé rodiny s deťmi museli chodiť na políciu. Žiadateľmi sú najčastejšie matky s deťmi, ktoré by tak nemuseli cestovať do iných okresov desiatky kilometrov, nehovoriac o nutnosti zriadiť aspoň systém časeniek, aby nemuseli ľudia opäť nedôstojne čakať dlhé hodiny v radoch,“ vysvetľuje členka Predsedníctva KDH Martina Holečková.

Podľa nej by ďalšou alternatívou zefektívnenia procesu mohlo byť pridelenie policajta z cudzineckej polície na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. ,,Ak nám funguje elektronizácia a prepojenie systémov, prečo by sme nemohli ľuďom proces uľahčiť tak, že na jednom mieste by si žiadatelia vybavili dočasné útočisko a zároveň aj žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi,“ navrhuje Holečková.

Celý proces podania žiadosti o dočasné útočisko trvá zhruba pol hodinu, pričom každý žiadateľ, dieťa i dospelý, musí mať vyhlásenie v slovenskom jazyku a vyplnený latinským písmom, ktoré niektorí Ukrajinci neovládajú. ,,Ľudia trpiaci vojnou na Ukrajine k nám prichádzajú vyčerpaní, mnohí potrebujú psychologickú či inú pomoc a nie opäť čakať v rade. Využime všetky dostupné možnosti a zlepšime tento proces. Ak sa podarí realizovať humanitárne koridory na Ukrajine, tak nás ďalší príchod ľudí utekajúcich pred vojnou ešte len čaká, na čo sa musíme pripraviť zefektívnením a humanizáciou systému,“ dodáva členka Predsedníctva KDH.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*