KDH navrhuje zriadiť Generálnu inšpekciu bezpečnostných služieb aj posilniť kontrolu SIS

KDH navrhuje zriadiť Generálnu inšpekciu bezpečnostných služieb, ktorá by zabezpečovala kontrolu bezpečnostných zložiek v štáte. Táto inšpekcia by spadala pod vládu alebo parlament, nemala by spadať pod ministerstvo vnútra. Navrhujeme tiež zriadiť orgán nezávislej kontroly spravodajských služieb. Je nutné sprofesionalizovať dohľad nad Slovenskou informačnou službou, keďže – ako sa ukazuje – výsledky činnosti Osobitného výboru NR SR na kontrolu SIS sú nedostatočné. Sme presvedčení, že tieto kroky by podľa vzoru Českej republiky prispeli k riešeniu vážnej situácie, ktorej sme svedkami v oblasti bezpečnostných zložiek.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*