KDH navrhuje zriadiť kontaktné ambulancie s ukrajinskými lekármi a financovať ich z európskych zdrojov

KDH navrhuje, aby na Slovensku boli v oblastiach s veľkým počtom utečencov pre nich zriadené kontaktné ambulancie s ukrajinskými lekármi. Tí zároveň môžu vypomôcť pri liečbe slovenských občanov. SR tým nielen posilní chýbajúce personálne kapacity, ale pomôže vyhnúť sa preťaženiu zdravotníctva v dôsledku utečeneckej krízy. Na to je treba urýchlene centralizovať evidenciu lekárov z radov utečencov a zdostupniť ju zdravotníckym zariadeniam, ktoré o ňu majú záujem. Zdôrazňuje to Kresťanskodemokoratické hnutie. 

,,Ak sa o toho istého lekára bude biť ešte viac ľudí iba preto, že sa včas nepamätalo na nápor ukrajinských pacientov, pôjde o vážnu chybu s vážnymi dôsledkami. Je našou povinnosťou pomáhať ľuďom unikajúcim pred vojnou. Ale zároveň musíme dbať o to, aby naši pacienti neboli odsúvaní na druhú koľaj a dostali adekvátnu starostlivosť, na ktorú si celý život platia odvody,“ uviedla lekárka a tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika KOLEJÁKOVÁ.

Preto podľa nej potrebujeme prispôsobiť súčasný stav tak, aby sme v lokalitách, kde žije viac vojnových utečencov z Ukrajiny, urobili všetko pre zapojenie ukrajinských lekárov do ambulantnej praxe

Europoslankyňa za KDH Miriam LEXMANN upozorňuje, že na otvorenie kontaktných ambulancií možno využiť dostupné európske financie. ,,Nevyužité prostriedky zo starších štrukturálnych fondov môže Slovensko využiť v rámci programu CARE i na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre Ukrajincov. Vláda by tak mala bezodkladne urobiť, aby využila na to určené peniaze, odťažila slovenské zdravotníctvo a pomohla vyhnúť sa hroziacemu problému ťažko dostupnej starostlivosti pre slovenských občanov i Ukrajincov,“ apeluje Lexmann.

Nevyhnutné je podľa nej zároveň o otvorení kontaktných ambulancií informovať ukrajinských utečencov. ,,Balík pomoci CARE bol schválený pre rýchlu pomoc. Tu treba konať o to rýchlejšie,“ doplnila Lexmann, ktorá sa v Bruseli zasadila za bezodkladné schválenie predmetného balíka. 

,,Znova sa ukazuje, že pri riešení takejto širokej agendy, ako je utečenecká kríza, potrebujeme vládneho splnomocnenca, ktorý by mal politickú autoritu a z nej vyplývajúcu zodpovednosť. Aj v oblasti zdravotníctva by vláda dokázala konať pružnejšie, ak by koordinácia postupov mala jedného pána,“ upozorňuje predseda KDH Milan MAJERSKÝ. Líder kresťanských demokratov tiež navrhuje, aby zriaďovanie kontaktných ambulancií z európskych peňazí bolo v rukách samospráv, ktoré dokážu reagovať operatívne, zodpovedne a efektívne. 

,,Využívať európske prostriedky treba veľmi rozumne a vláda musí dať veľký pozor na to, aby to nedopadlo ako s mobilnými odbernými miestami (tzv. momkami) počas pandémie, keď sa pre mnohých stali biznisom. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti musí slúžiť pre dobro ľudí a nesmie sa stať dôvodom na pochybnosti či rast nedôvery občanov na Slovensku,“ uzavrela Kolejáková.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*