KDH nepodporí novelu ústavného zákona k medveďom, predkladá vlastné riešenie

KDH nepodporí novelu ústavného zákona k medveďom, ktorý schválila vláda a posúva ho poslancom na zajtrajšiu mimoriadnu schôdzu NR SR v skrátenom legislatívnom konaní. Kresťanskí demokrati upozorňujú, že vládna koalícia má v parlamente väčšinu a riešiť situáciu s medveďmi môže cez platnú  právnu úpravu a nie robiť z ústavy trhací kalendár. Preto KDH navrhuje vlastné riešenie, a to cez novelu Zákona o civilnej ochrane, spolu s nutnosťou zjednodušiť a zefektívniť byrokraciu v envirorezorte.

,,Ochrana ľudského života je pre KDH alfa a omega. No nemôžeme dávať čokoľvek do ústavy a robiť z nej trhací kalendár. Prijatím tohto ústavného zákona by sme boli pravdepodobne jediný štát, ktorý by poľovaniu na medvede dal ochranu ústavným zákonom. Se presvedčení, že sa táto situácia dá riešiť oveľa efektívnejšie cez novelu zákona o civilnej ochrane a rýchlením procesu udeľovania výnimiek v takýchto prípadoch“ upozorňuje podpredseda KDH Viliam Karas.

,,Rozumieme obavám ľudí, ktorí žijú v regiónoch s častým výskytom medveďov, boli zranení a bývajú v ohrozených častiach. V KDH máme riešenia, na ochranu života, zdravia a majetku pred dravými zvieratami. Nedá sa to však spraviť narýchlo a bez diskusie, ako to tlačí vláda a stavať celú situáciu do roviny buď si za ľudí, alebo za medvede,“ vysvetľuje podpredseda a poslanec KDH Marián ČAUČÍK.

KDH navrhuje novelizovať Zákon o civilnej ochrane, v ktorom by sa upravila predovšetkým definícia mimoriadnej udalosti. Za ňu sa bude považovať aj výskyt divej zveri mimo jej prirodzeného výskytu v intraviláne obce, vykazujúce znaky ohrozenia života a zdravia obyvateľstva a poškodenia majetku.

,,Výhoda tohto zákona je, že už teraz upravuje presne postup v prípade vyhlásenej mimoriadnej udalosti, ktorú vyhlasuje starosta alebo primátor.Obdobné opatrenie ako by sa to mohlo upraviť už platí pri napr. stromoch, ktoré môžu ohrozovať život, zdravie a majetok, kedy aj v prípade zákonom chráneného druhu, môže starosta alebo primátor nariadiť opílenie, resp. zrezanie celého stromu,“ vysvetľuje právny expert KDH Jozef Humenský.

Kresťanskí demokrati upozorňujú, že bude potrebná aj novelizácia Zákona o ochrane prírody. Zrevidoval by sa aj proces udeľovania výnimiek na ministerstve životného prostredia. ,,Myslíme si, že proces je potrebné výrazne zefektívniť, spružniť, zaviesť menej byrokratické postupy a skrátiť lehoty na vydávanie výnimiek. Samozrejme, má to dopad aj na procesy podliehajúce správnemu poriadku, ktorý je možné spružniť, resp. všetky byrokratické prekážky v procese odstrániť,“  dopĺňa Humenský.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*