KDH nikdy nepodporí kvóty pre prijímanie utečencov

Pre KDH je otázka povinných kvót a povinných relokácií imigrantov neprijateľné a neefektívne riešenie. Pri hľadaní koordinovaného prístupu EÚ k migračnej a azylovej politike pokladá KDH za kľúčové, aby Slovensko úzko spolupracovalo na tvorbe pozície s ďalšími stredoeurópskymi krajinami, hlavne V4 a Rakúskom. 

Za dôležité považuje KDH posilnenie ochrany vonkajších hraníc EÚ a efektívnejšiu rozvojovú a humanitárnu pomoc pre krajiny, v ktorých problém vzniká. Nikto nemôže tvrdiť, že Slovensko nie je solidárne. Preukázali sme pri odídencoch z Ukrajiny, že sme solidárna krajina, ale nemôže nám nikto nanútiť, koho máme prijať na naše územie a koho nie. Keďže táto vláda neprešla voľbami a teda nemá mandát občanov, minister vnútra Ivan Šimko by mal pozíciu Slovenska koordinovať s NR SR.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*