KDH odmieta pozmeňováky, ktorými SNS pokračuje v snahe zoštátniť umelecké inštitúcie

KDH odmieta pozmeňujúce návrhy v zákonoch o Fonde na podporu umenia a o múzeách a galériách, ktoré predkladá predseda kultúrneho výboru Roman Michelko. SNS nimi pokračuje v snahe zoštátniť umelecké inštitúcie na Slovensku a podriadiť ich personálnemu i obsahovému diktátu vládnej moci v zastúpení ministerstva kultúry. Vyhlásilo to Kresťanskodemokratické hnutie v súvislosti s dnešným rokovaním Výboru pre kultúru a médiá NR SR.

,,Podľa Michelkových pozmeňovákov majú byť doterajšie nezávislé hodnotiace komisie len poradnými orgánmi pre radu Fondu, ktorá bude po novom rozhodovať o pridelení finančných prostriedkoch na umelecké projekty. Počet členov rady sa zvýši z 9 na 13, z toho 8 členov má priamo menovať ministerstvo kultúry. Zvyšuje sa aj podiel na prioritné projekty ministerstva kultúry zo súčasných 20 na 25 percent z rozpočtu, čím sa logicky zníži podiel prostriedkov na ostatné umelecké projekty,“  vysvetľuje poslanec KDH a člen kultúrneho výboru Jozef HAJKO.

Hajko varuje, že ide o zásadný krok k ovládnutiu Fondu na podporu umenia  ministerstvom kultúry a de facto zrušenie jeho nezávislého postavenia. ,,Proti rozhodnutiu Fondu sa aj naďalej nebude dať odvolať, čo pri navrhovaných zmenách, smerujúcich k zoštátneniu Fondu, vytvára princíp autokratického rozhodovania o prerozdeľovaní prostriedkov na umeleckú činnosť,“  spresňuje HAJKO.

Ďalší pozmeňujúci návrh Romana Michelka smeruje k zákonu o múzeách a galériách. Kresťanskí demokrati upozorňujú, že síce sa do hry vracia výberové konanie pri menovaní štatutárneho orgánu múzeí a galérií a vypúšťa sa veta o možnosti odvolať ho bez udania dôvodu, je to však len naoko pozitívny krok.

,,Zriaďovateľ, teda ministerstvo, bude môcť riaditeľov odvolať na základe jeho základnej kompetencie, a to „menovať a odvolávať“ ich bez bližšieho špecifikovania dôvodov. Do zákona sa tak dostávajú štandardy, ktoré bude musieť múzeum alebo galéria spĺňať, tieto štandardy však bude určovať ministerstvo kultúry,“ dopĺňa HAJKO.

Podľa KDH pôjde o dvojsečnú zbraň, ktorou sa síce budú definovať isté kritériá fungovania inštitúcií, na druhej strane to môže popri personálnom ovládnutí múzeí a galérií predstavovať aj definitívne zrušenie nezávislého fungovania umeleckých inštitúcií. Výsledkom môže byť ich absolútne podriadenie rozhodovaniu a kontrole ministerstva kultúry.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*