KDH podpísalo memorandum so ZMOS: Obce a mestá musia mať viac peňazí i právomocí

Samosprávy vedia lepšie spravovať verejné peniaze, preto je nutné presunúť eurofondy z centrálnej vlády na regióny, pričom KDH presadzuje presun až do výšky polovice objemu eurofondov. Zároveň treba zlepšiť financovanie samospráv cez tzv. daňový mix. Po podpise memoranda so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) to ako svoje priority zdôraznilo Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré ich bude aktívne presadzovať. 

Príkladom úspešného čerpania eurofondov je podľa hnutia Poľsko alebo Česko. Využívať na to odporúča regionálne rady partnerstiev a miestne akčné skupiny.

Podpredseda KDH Tomáš Merašický: 

,,Kresťanskodemokratické hnutie dlhodobo podporuje samosprávy a ich oprávnené požiadavky, preto dnes podpísalo Memorandum o spolupráci so združením ZMOS. Požiadavky memoranda sú pre nás výzvou a záväzkom, aby sme po úspešných parlamentných voľbách spoločne presadili čo najviac z nich. Mestá, obce, ale hlavne občania, ktorí v nich žijú, si po rokoch, keď sa k nim vládni politici správali nezodpovedne a nevšímavo, zaslúžia mať sa lepšie.“

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*