KDH: Povoľme aspoň súkromné návštevy kostolov a bohoslužby v exteriéri

Protipandemické opatrenia a ochranu pred covidom je možné zladiť s požiadavkami veriacich sláviť veľkonočné sviatky. Riešením sú za prísnych podmienok bohoslužby v exteriéri či osobná modlitba v kostole. Absolútny zákaz pastorácie, teda aj exteriérový aj individuálny, je zarážajúci o to viac, že dnes môžeme stáť v radoch na testovanie, ísť na trhovisko alebo nakupovať v supermarkete. Tvrdí to KDH.

Nariadenia musia byť spravodlivé a primerané. V čase, keď sme otvorili trhoviská či zberné dvory a ľudia môžu nakupovať v hypermarketoch, je úplné zamknutie kostolov a malých obchodov neprimerané a nespravodlivé. Zvlášť, keď aj tu je možné zabezpečiť prísne podmienky ochrany zdravia,“ upozorňuje predseda KDH Milan Majerský. Opatrenia k Veľkej noci považuje KDH za nedotiahnuté, pričom podľa neho je stále čas napraviť to.

Ak môžeme ísť na trhovisko alebo relaxovať do prírody, prečo nemôžeme absolvovať spoveď s respirátorom v exteriéri? Ak môžeme ísť do supermarketu, prečo nemôžeme navštíviť individuálne aj kostol a absolvovať spoveď či rozhovor s kňazom pri zachovaní opatrení? Prečo tým, ktorí chcú a tam, kde sa to dá, neumožníme sláviť bohoslužbu na verejnom priestranstve,“ pýta sa podpredseda KDH Marián Čaučík. KDH opakovane žiada umožniť veriacim sláviť veľkonočné sviatky aspoň v obmedzenom režime.

„Hľadajme riešenia, ktoré popri ochrane zdravia budú hájiť aj hlboký ľudský rozmer a ľuďom v ťažkých časoch nevezmú nádej. Tým, ktorí chcú, treba umožniť napĺňať aj duchovné potreby tak, že pritom neohrozia ostatných ani seba. Dá sa to, možnosti sú,“ hovorí Čaučík s tým, že k rozhodnutiu chýba iba vôľa.

Za prekvapivé považuje policajné kontroly kňazov pri otvorených kostoloch, hoci to nezakazuje žiadna vyhláška. „Zvykli sme si, že dlhodobý úplný zákaz bez hľadania riešení je v poriadku. Ale to v poriadku nie je,“ zdôrazňuje Čaučík. Celkové zdravie si podľa neho vyžaduje nielen zdravé telo, ale zvlášť v týchto ťažkých časoch i zdravého ducha. Podpredseda KDH tiež pripomína, že zákaz bohoslužieb na Slovensku je najdlhší v strednej Európe, pričom za prísnych podmienok kapacitného obmedzenia, s rozostupmi, dezinfekciou, respirátormi FFP2 nie je podľa neho neprimerané ani verejné slávenie bohoslužieb v kostoloch tak, ako je to možné napríklad v Česku či Taliansku.

KDH zároveň opakovane žiada otvorenie malých obchodov za rovnako prísnych podmienok, aké musia spĺňať hypermarkety zahraničných reťazcov. Tie sú podľa neho oproti domácim podnikateľom týmto krokom neadekvátne zvýhodňované. Mnohé malé obchody podľa hnutia sú tesne pred bankrotom. KDH tiež zdôrazňuje, že najmä rodiny s deťmi si nutne potrebujú zabezpečiť sezónnu obuv, oblečenie či zásoby z papiernictva.

Obmedzenia pre malé prevádzky, šport, kultúru a náboženský život, ktoré musíme znášať tak dlho a v takej radikálnej podobe, sa bez maximálnej snahy pomôcť ľuďom už nedajú považovať za primerané,” pripomína Majerský.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*