KDH požaduje objektívne spravodajstvo verejnoprávnej televízie

V súvislosti s vysielaním verejnoprávnej televízie sme dlhodobo svedkami rastúceho počtu neobjektívnych spravodajských výstupov. So znepokojením sledujeme, že RTVS, ktorej činnosť je hradená z peňazí daňových poplatníkov, nedokáže zabezpečiť vyvážené informovanie občanov.

Zvlášť v období eskalácie medzinárodného napätia a vojnového konfliktu vyvolaného Ruskou federáciou na území Ukrajiny je vyvážené, objektívne a korektné spravodajstvo kľúčovým pre rozvážne a zodpovedné kroky.

KDH apeluje na vedenie RTVS, ako aj na príslušné kontrolné orgány, aby bezodkladne prijali kroky, ktoré zabezpečia zastavenie tohto dlhodobého trendu a do spravodajstva RTVS prinavrátia profesionálnu objektivitu ako základný novinársky princíp.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*