KDH sa posilňuje o uznávanú odborníčku v sociálnej oblasti Laurinec Šmehilovú

Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v rozširovaní tímu odborníkov a posilňuje sociálnu oblasť ako jednu z hlavných priorít hnutia. Do tímu KDH prichádza uznávaná expertka na sociálne veci, pomoc rodinám a ľuďom so zdravotným postihnutím Anna Laurinec Šmehilová.

Laurinec Šmehilová vyštudovala odbor Sociálna práca na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde absolvovala doktorandské i rigorózne štúdium a pôsobila aj ako odborný asistent. Viac ako 20 rokov pôsobí v sociálnej oblasti, kde sa venuje najmä deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám. Verejne sa začala angažovať ako občianska aktivistka v Rade vlády pre osoby so zdravotným postihnutím, neskôr pôsobila ako expertka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre túto oblasť. Skúsenosti nadobudla aj ako poslankyňa nitrianskeho mestského a krajského zastupiteľstva. Aktuálne pôsobí ako riaditeľka Strediska sociálnych služieb v občianskom združení EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského v Nitre.

Predseda KDH MILAN MAJERSKÝ:

,,Príchodom rešpektovanej odborníčky Anny Laurinec Šmehilovej KDH potvrdzuje, že s politikou v sociálnej oblasti a s pomocou rodinám a ľuďom so zdravotným postihnutím to myslíme vážne. Je našou prioritou zlepšiť služby na Slovensku tak, aby aj ľudia v problémoch vedeli, že spoločnosť a štát pri nich stoja.“

Expertka KDH na sociálnu a rodinnú politiku a pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím ANNA LAURINEC ŠMEHILOVÁ:

,,Pri službe ľuďom som sa naučila citlivo vnímať ich potreby. Ľudí treba vedieť počúvať, porozumieť im, hľadať a nachádzať riešenia. Slovensko potrebuje stavať na overených hodnotách. Ľudia si zaslúžia, aby sa mali lepšie. Aby každý človek v každom kúte Slovenska bol na prvom mieste. Dlhodobo sa snažím, aby sa na rodiny, na potreby ľudí so zdravotným postihnutím, na odkázaných, núdznych či seniorov naozaj nezabúdalo. Svoje dlhoročné skúsenosti v sociálnej oblasti chcem ponúknuť ľuďom tejto krajiny ako súčasť tímu KDH v parlamentných voľbách.“

Ohlásením novej posily KDH pokračuje v predstavovaní príchodu konzervatívnych osobností a odborníkov. V uplynulom období sa už k hnutiu pripojili expert na zdravotníctvo Peter Stachura, expert na energetiku Andrej Žiarovský, bývalý minister školstva Ján Horecký, konzervatívni lídri Branislav Škripek, Martin Štuk, Richard Kráľovič či jedna z najvýraznejších tvárí ponovembrového politického a spoločenského života František Mikloško.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*