KDH: Štátny rozpočet na 2022 neberie do úvahy dnešnú realitu

Príjmy nového štátneho rozpočtu sa neopierajú o realitu a môžu byť jeho achylovou pätou. Vzhľadom na prehlbujúce sa ekonomické výzvy a prílišný príjmový optimizmus očakávame, že deficit sa bude ešte viac prehlbovať, tvrdí Kresťanskodemokratické hnutie. 

V dobe, keď sa nám nekontrolovateľne šíri covid, nad jednotlivými oblasťami hospodárstva visí možný lockdown a podniky začínajú pociťovať aj dopady energetickej krízy, je očakávaný nárast príjmov len málo realistický,“ upozorňuje Martin Novodomec z ekonomickej odbornej skupiny KDH. Už v auguste sa nové objednávky v priemysle medzimesačne znížili takmer o 5 %.   

Príjmy štátu podľa KDH dostatočne nereflektujú súčasnú situáciu na Slovensku. Deje sa tak iba pri príjmoch z európskych zdrojov a špeciálne z Plánu obnovy.   

Odhady daňových príjmov, ktoré počítajú s nárastom o 2,5 mld. eur oproti rozpočtu 2021, sú príliš odvážne. Očakávané príjmy štátneho rozpočtu za rok 2021 rastú na úrovni 7 až 8 % k výsledkom za rok 2020, ale v roku 2022 ich očakávame s nárastom o 12 %. Toto je príliš veľký optimizmus,“ hodnotí Novodomec.   

KDH zároveň pripomína, že rast cien energií má na priemysel negatívne dôsledky, ktoré sa prejavia aj v štátnom rozpočte. „Energetickú krízu pocítime nielen v poklese na dani z príjmu, ale aj na na poklese DPH. Reflektujúc aspoň tento stav by mali byť príjmy v štátnom rozpočte predpokladané zodpovednejšie, pretože dôsledky môžu byť veľmi ťaživé,“ uzatvára Novodomec.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*