KDH víta prijatie uznesenia k správe Matić, ale žiada vo veci konať aj premiéra

KDH víta prijatie uznesenia NR SR k správe Matić v Európskom parlamente, ktorým SR odmieta zásahy do právomocí členských štátov. Žiada však, aby sa témou po rokovaní v pléne zaoberala aj vláda a premiér Eduard Heger. 

Predsedníctvo KDH už na víkendovom zasadnutí prijalo uznesenie, ktorým vyjadrilo obavu nad možnosťou prijatia správy Matić v Európskom parlamente o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach žien v EÚ. 

Táto správa porušuje princíp subsidiarity chránený európskymi zmluvami tým, že zasahuje do výlučných kompetencií členských štátov EÚ v oblasti zdravotníckej politiky, služieb a starostlivosti, ako aj v oblasti vzdelávania od útleho veku,“ uvádza Predsedníctvo KDH. 

Správa podľa hnutia zároveň presadzuje myšlienku vytvorenia nového ľudského práva – práva na potrat a zasahuje do prijatých medzinárodných záväzkov v oblasti slobody svedomia a slobody prejavu. „Jednotlivé časti správy priamo popierajú hodnoty, na ktorých je postavený právny a kultúrny základ súčasnej SR,“ zdôrazňuje uznesenie. 

Hoci správa nie je právne záväzná, v prípade jej schválenia by sa na ňu podľa podpredsedu KDH Mariána Čaučíka odvolávali i európske súdy v rozhodnutiach, ktoré sa týkajú členských štátov. „To môže smerovať k legislatívnemu procesu, ktorý je v príkrom rozpore so základnými normami, na ktorých je vybudovaná naša civilizácia, myslenie a sloboda,“ upozorňuje Čaučík. 

Prijatie uznesenia na úrovni NR SR nepriamo vyzýva premiéra, aby vláda SR využila všetky prostriedky na zastavenie tohto trendu v EÚ. Zvlášť v súvislosti so súčasne sa konajúcou Konferenciou o budúcnosti Európy,“ uviedla europoslankyňa Miriam Lexmann. Rozdelenie kompetencií medzi členskými štátmi a EÚ, dohodnuté v zakladajúcich európskych zmluvách, je podľa nej pilierom vzájomnej dôvery. „Naštrbenie tejto dôvery podstatne oslabuje základy a životaschopnosť celého projektu jednotnej Európy,“ upozorňuje Lexmann. 

Europoslankyňa požiadala premiéra Hegera osloviť v danej veci aj premiérov iných krajín ešte v apríli na Výbore NR SR pre európske záležitosti. Predseda KDH Milan Majerský a predseda KDU-ČSL Marian Jurečka zároveň spoločne dôrazne požiadali frakciu Európskej ľudovej strany (EĽS) v Európskom parlamente a jej predsedu Manfreda Webera, aby frakcia správu Matić odmietla. KDH sa na európskej i národnej úrovni intenzívne a vytrvalo zasadzuje, aby boli základné európske zmluvy principiálne dodržiavané.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*