KDH vyzýva ministerku Dolinkovú, aby prišla konečne so systémovými riešeniami pre ambulantný sektor

KDH vyzýva ministerku Dolinkovú, aby konečne prišla so systémovými riešeniami pre ambulantný sektor, ktorý od začiatku apríla hrozí, že začne vyberať ďalšie poplatky, čo by ešte viac zhoršilo dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Navyše finálne znenie programovej vyhlášky, ktorú dalo ministerstvo zdravotníctva do medzirezortného pripomienkovania hrozivo mešká. Pre všeobecné a špecializované ambulancie je plánované len malé navýšenie zdrojov a neistý prísľub dofinancovania, ak sa uskutočnia niektoré úsporné opatrenia v rezorte. Reaguje na situáciu KDH a upozorňuje, že dnes by sme už mali hovoriť o rozpočte na budúci rok a nie čakať na rozdelenie zdrojov v prebiehajúcom roku.

,,Ministerka sa nechala počuť, že od júla 2024 má platiť nový katalóg výkonov pre ambulantný sektor. Ak to tak je, pýtam sa, prečo ešte nie je zverejnený. Celý proces pripomienkovania trvá dlhú dobu, rovnako nie je známy ani jeho dopad na zdravotný rozpočet. Preto mám vážne pochybnosti, či je vôbec táto ambícia ministerky reálna. Rovnako by ma zaujímalo v akej kvalite je pripravený a ako sa chceme vysporiadať s výkonmi, na ktoré nebudú stačiť peniaze z verejného zdravotného poistenia.“ pýta sa poslanec KDH Peter STACHURA. 

Ak porovnáme roky 2023 a 2024 očakáva sa nárast výdavkov pre ústavnú zdravotnú starostlivosť o 16,3 percenta, pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť o 4,5 percenta a všeobecná ambulantná starostlivosť by dokonca nemala dosiahnuť žiadny nárast výdavkov. Všetko pri očakávanej inflácii 3,3 percenta.

,Ak porovnáme Slovensko s okolitými krajinami, na všeobecnú ambulantnú starostlivosť dávame menej zdrojov a financujeme viac ambulancie špecialistov. Dôvodom je aj početnosť návštev v špecializovaných ambulanciách, ktorá je oproti iným krajinám vyššia.  Aby systém fungoval lepšie, je potrebné nastaviť vzájomnú spoluprácu a kompetencie medzi všeobecnými a špecializovanými ambulanciami, zadefinovať potrebnú verejnú minimálnu sieť zvýšením kompetencií VÚC . Okrem iného je nevyhnutné aj upraviť úhradové systémy všeobecných a špecializovaných ambulancií. Všetko sú to možno pre ľudí ťažko zrozumiteľné riešenia, ale bez nich nedokážeme zlepšiť dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov“  vysvetľuje Stachura.

,,Vyzývame ministerstvo zdravotníctva, aby finančne kompenzovalo všeobecným a špecializovaným ambulanciám zvýšené náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti tak, aby boli konkurencieschopné s ústavnou zdravotnou starostlivosťou. Zároveň ministerku vyzývame, aby predstavila systémové kroky ako chce riešiť rokmi nahromadené problémy v tomto sektore zdravotníctva hovorí poslanec KDH František MAJERSKÝ.

Podľa jeho slov je nevyhnutné zatraktívniť a motivovať zdravotníkov pracovať v ambulanciách najmä znížením byrokracie a nastavením férového financovania. Veľkým problémom sú aj skryté a neriadené poplatky vyberané v ambulanciách. ,, Musí byť prísne regulované, za čo a v akej výške môžu  lekári poplatky vyberať,“ dodáva František Majerský.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*