KDH vyzýva stiahnuť vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a žiada verejné ospravedlnenie

KDH podporuje efektívne opatrenia na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami, avšak tvrdo odsudzuje slová vedúceho Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Vladimíra Šuchu o tom, že Slováci majú v tejto alebo akejkoľvek inej súvislosti pokazené chromozómy a chybnú DNA. Navyše, ak chce pán Šucha dosiahnuť takúto rovnosť, jeho navrhovaným dotlačením ju určite nedocielime. Hnutie preto vyzýva na jeho stiahnutie. 

,,Takéto vyjadrenia považujeme za neakceptovateľné a je nepredstaviteľné, aby zneli z úst kohokoľvek a už vôbec nie zástupcu Európskej komisie. Tá by voči vedúcemu svojho zastúpenia mala okamžite vyvodiť dôsledky a stiahnuť ho,“ uviedol predseda KDH Milan MAJERSKÝ

Slovensko si tiež podľa neho zaslúži verejné ospravedlnenie namiesto vyviňovania sa.

„Ako kresťanskí demokrati upozorňujeme, že na jednej strane prichádzajú od predstaviteľa EK takéto nemiestne urážky, ale na druhej sa potom čudujeme, že slovenskí občania strácajú dôveru v európske inštitúcie. Takto sa vzájomné vzťahy nebudujú a vonkoncom sa takto netvorí dialóg v akejkoľvek vážnej téme, za ktorú považujeme aj problematiku rovnosti medzi mužmi a ženami,“ dodal.

V súvislosti so strácaním dôvery v európske inštitúcie Majerský zdôraznil, že „KDH už dlhodobo vyzýva, aby sa aj v najvyšších kruhoch európskych inštitúcií začali dôkladne zaoberať problematikou zasahovania do výlučných kompetencií členských štátov. To sa týka najmä rodinného práva a oblasti vzdelávania, kde zvlášť v posledných rokoch badáme nenáležité a opakované pokusy EÚ diktovať členským štátom, čo si majú myslieť alebo konať. Dokonca dochádza až k pokusom o prekrúcanie základných ľudských práv.“

Slová o chybnej DNA a pokazených chromozómoch Slovákov povedal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha na konferencii „Férová akadémia“, ktorú na pôde Centra vedecko-technických informácií (CVTI) v Bratislave organizovalo občianske združenie Žijem vedu a CVTI s podporou Nadácie ESET a národného projektu SK4ERA. Okrem iného je podľa neho potrebné tlakom a kultúrnou zmenou dostať rodovú rovnosť do DNA každého človeka, pričom na to treba použiť napríklad zavedenie kvót. O chromozómoch Slovákov uviedol, že postoj Slovákov k téme rodovej rovnosti je akoby až geneticky zakorenený. „Máme v našej DNA chromozómy, ktoré sú pokazené, a mali by sme ich napraviť,“ povedal Šucha s tým, že táto téma sa nezmení bez jasných pravidiel, mantinelov a záväzných a striktných ukazovateľov„Jednoducho tá zmena myslenia tu musí nastať. A ona musí prísť tak, že do toho budú tí v riadiacich a politických funkciách dotlačení,“ dodal vedúci Zastúpenia EK na Slovensku.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*