KDH vyzýva vládu na zriadenie fondu dopravnej infraštruktúry. Financie na dopravu nemôžu byť čiernou dierou

KDH apeluje na vládu SR, aby podporila a čo najrýchlejšie aktivovala proces zriadenia Fondu dopravnej infraštruktúry. Pri aktuálnom život ohrozujúcom stave cestnej či železničnej infraštruktúry na Slovensku už nemáme na čo čakať. Účelom fondu by bolo systematické a plánované financovanie projektov dopravnej infraštruktúry tak, aby sme z peňazí na dopravu nemali čiernu dieru, ale reálne výsledky. Podľa KDH musí byť zriadenie fondu konsenzom naprieč politickým spektrom, keďže ide o dlhodobé plánovanie  presahujúce jedno volebné obdobie.

,,Tragická zrážka vlakov v Pardubiciach na začiatku júna, nehoda vlaku a autobusu pri Nových Zámkoch spred pár dní, to sú varovné signály, že nie je na čo čakať. Potrebujeme predvídateľné a systematické financovanie projektov, nielen disponovať rozpočtom a míňať ho hlava – nehlava. Zriadením fondu by došlo k plánovanému financovaniu, k zlepšeniu stavu ciest, železníc a tým pádom aj k zvýšeniu bezpečnosti pre cestujúcich či vodičov,“ vysvetľuje predseda poslaneckého klubu KDH Igor JANCKULÍK, ktorý dodáva, že KDH zriadenie fondu podporuje dlhodobo a navrhovalo ho aj vo svojom volebnom programe.

Podľa dostupných informácií majú Železnice Slovenskej republiky v správe 4 644 kilometrov tratí, Česká republika má 11 400 kilometrov.Dotácia na jeden kilometer trate vychádza na Slovensku 91 138 eur a v Českej republike je to 79 904 eur.

,,Takže máme viac peňazí na kilometer železničnej trate a v akom stave ich máme? Súčasný stav železničných tratí si vyžaduje vysoké personálne nároky a tak zatiaľ čo na Slovensku na 1 km trate je potrebných  2,74 zamestnanca, v Českej republike je to iba 1,47 zamestnanca na kilometer trate. Navyše u našich susedov majú pozitívne skúsenosti aj s dopravným fondom a zákon, ktorý by ho definoval nemusí byť vôbec slohová práca a stačí sa inšpirovať v ČR,“ spresňuje Janckulík.

V ČR má zákon o štátnom fonde dopravnej infraštruktúry presne šesť strán a uznesenie vlády ČR k štatútu fondu tiež šesť strán. ,,Samozrejme, že predpokladáme, že zákon o fonde by sa dotkol aj inej legislatívny, ktorú by bolo potrebné tiež novelizovať, no v tomto momente je naším cieľom rozvíriť diskusiu naprieč politickým spektrom, vysvetliť pozitíva fondu a najmä zlepšiť slovenskú infraštruktúru a tým pádom aj bezpečnosť cestovania na Slovensku,“ uzatvára Janckulík.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*