KDH žiada vládu SR zásadne znížiť DPH

Kresťanskodemokratické hnutie vyzýva vládu SR, aby podľa vzoru zahraničia urýchlene dočasne znížila DPH pre gastrosektor, služby v cestovnom ruchu, na pohonné hmoty a potraviny s cieľom udržateľnosti pracovnej sily, konkurencieschopnosti a tradície.DPH na potraviny, gastro a cestovný ruch by sa podľa KDH mala na dobu 6 mesiacov znížiť na 5 % a DPH na pohonné hmoty na 10 %.   

Ľudia v aktuálnej situácii neúmerného zdražovania potrebujú okamžitú a citeľnú pomoc. Treba konať rýchlo, aby sme domácnostiam pomohli zmierniť dôsledky rastúcich životných nákladov. Tu platí, že kto rýchlo pomáha, dvakrát pomáha,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.   

Pomôcť zmierniť dopady rastúcich nákladov na domácnosti je podľa kresťanských demokratov lacnejšie ako následne oživovať zasiahnuté hospodárske sektory, zachraňovať vyčerpané rodiny, ktoré upadli do chudoby, a riešiť s tým súvisiace psychické či zdravotné problémy obyvateľstva, nehovoriac o sociálnom napätí v spoločnosti.  

Zároveň znova vyzývame vládu, aby urýchlene navrhla a prijala zákon o energetickej chudobe a adresne pomohla energeticky ohrozeným obyvateľom. Slovensko dlhé roky zanedbáva legislatívne riešenie energetickej chudoby. Tento stav je neudržateľný, čo ukazuje aj súčasná pandemická a energetická kríza,“ apeluje Majerský.   

KDH navrhuje vypracovať zákon o energetickej chudobe dlhoročne, naposledy s týmto cieľom apelovalo na vládu v decembri minulého roka.   

Energetická chudoba na Slovensku hrozí približne každej šiestej domácnosti. Najviac ohrození sú jednotlivci (napríklad osamelí dôchodcovia), jednorodičovské domácnosti (napríklad matky-samoživiteľky s jedným dieťaťom) a tam, kde žijú spolu dvaja dospelí starší ako 65 rokov. Riziko energetickej chudoby nie je zanedbateľné ani pri rodinách s viacerými deťmi.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*