KDH žiada vládu zastaviť predaj drog vrátane maloletých cez verejné automaty

Zlá legislatíva umožňuje, že na Slovensku sa s vedomím štátu predávajú drogy vo verejne prístupných automatoch, pričom zákony pred nimi neochraňujú ani deti. Štát sa však namiesto toho, aby okamžite zasiahol, na to iba nečinne prizerá. Žiadame preto vládu bezodkladne navrhnúť zmenu zákona, aby nedochádzalo k takémuto ohrozeniu občanov vrátane mladistvých. Vyhlásilo to Kresťanskodemokratické hnutie ako reakciu na medializované informácie o legálnom predaji návykových látok cez verejné automaty. 

Má ísť o látky typu HHC a rovnako ako pri všetkých ostatných drogách a látkach, ktoré sa pravidelne užívajú, aj tu môže vzniknúť závislosť. Zakúpiť na Slovensku sa má dať v podobe sušených HHC kvetov na niekoľkých miestach v automatoch v rámci nákupných centier.

Automaty pritom neoverujú vek a predajcovia i výrobcovia sa prísnym potravinárskym reguláciám legálne vyhýbajú informáciou na obale, že produkty sú určené na zberateľské účely a nie na spaľovanie či konzumáciu. Takto sa k droge dostanú nielen dospelí, aj aj nikým nechránené deti.  Konanie ministerstva vnútra, zdravotníctva či Slovenskej obchodnej inšpekcie je v tejto veci nedostatočné vzhľadom na nevyhovujúcu legislatívu. 

,,Ako je toto možné? Aké následky pre zdravie a životy rodín a detí má tento predaj, pri ktorom štát asistuje svojou nečinnosťou? Žiadame o okamžité zmeny. Aj preto je KDH nevyhnutne potrebné v parlamente a vo vláde, aby k takýmto zlyhaniam nedochádzalo,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*