KDH žiada vysvetliť, prečo poslanci odignorovali stanovisko MS SR k cezhraničnému uznávaniu rodičovstva

KDH žiada jasné vysvetlenie, prečo poslanci Výboru NR SR pre európske záležitosti odignorovali stanovisko SR v otázke cezhraničného uznávania rodičovstva. Súhlasia azda okrem iného so zasahovaním EÚ do výlučných právomocí členských štátov? Hnutie tým reaguje na výsledok hlasovania výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorý zaviazal vládu k pozitívnemu postoju pri európskom nariadení ,,o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí a prijímaní verejných listín vo veciach rodičovstva a o zavedení európskeho osvedčenia o rodičovstve“.

,,Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) sa pod vedením ministra Viliama Karasa jasne vymedzilo voči návrhu nariadenia, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa rodičovstvo preukázané v jednej krajine EÚ uznávalo vo všetkých členských štátoch. Krok, ktorý na prvý pohľad pôsobí bezproblémovo, však prináša aj vážne riziká. Okrem iného by sa zaviedlo tzv. európske osvedčenie o rodičovstve, kde by sa rodičia neuvádzali ako otec a mama, ale ako prvý rodič a druhý rodič. Európska komisia zašla opäť priďaleko, keďže rodinné právo je v plnej právomoci členských štátov,“ reaguje europoslankyňa za KDH Miriam LEXMANN

MS SR v predbežnom stanovisku k predmetnému nariadeniu uvádza, že ,,vzhľadom na zdôvodnenia Európskej komisie, ako aj predbežné vyjadrenia niektorých členských štátov EÚ sa nedá očakávať, že by v rámci negociácií došlo k takým zmenám, ktoré by návrh nariadenia učinili pre SR prijateľným“ a ,,z uvedeného dôvodu SR aktuálne nemá záujem o harmonizáciu pravidiel v oblasti uznávania rodičovstva na úrovni EÚ.“ Ministerstvo preto navrhlo tento návrh odmietnuť už na začiatku rokovaní. 

,,Je relevantné pýtať sa, aké dôvody viedli poslancov výboru k tomu, že postoj ministerstva v takejto citlivej téme sporného návrhu Komisie odignorovali. Očakávame okamžité a jasné vysvetlenie,“ zdôrazňuje Lexmann, ktorá od začiatku tejto európskej iniciatívy poukazovala na porušovanie princípu subsidiarity, podľa ktorého patrí zákonodarstvo v oblasti rodinného práva výlučne členským štátom. 

,,Samozrejme, musíme riešiť otázky právnej istoty nadobúdania občianstva či cestovných dokumentov. Používajme však také nástroje, ktoré plne rešpektujú národné kompetencie. Ohrozenie najlepšieho záujmu dieťaťa nemôže byť v žiadnom prípade cenou za zníženú byrokraciu,“ uzatvára Miriam Lexmann.


Návrh Komisie je sporný vo viacerých bodoch. Vzťahuje sa na uznávanie rodičovstva detí s cezhraničným prvkom, bez ohľadu na to, ako bolo dieťa počaté či narodené a bez ohľadu na formu rodiny dieťaťa, zahŕňajúc „deti narodené rodičom rovnakého pohlavia“. Takáto úprava však doslova otvára dvere pre legalizáciu vo väčšine krajín nezákonnej praxe tzv. náhradného materstva. Dieťa sa tak stáva subjektom komerčného kontraktu, čo je v absolútnom rozpore s ľudskou dôstojnosťou.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*