KDH žiada vytvorenie ministerstva športu SR

Kresťanskodemokratické hnutie navrhuje zriadiť samostatné ministerstvo športu. Kým vyspelé krajiny si uvedomujú jeho dôležitosť, u nás je šport na chvoste záujmu vlády. Negatívnymi hrozbami sú výpadok celej generácie športovcov a vysoká úmrtnosť súvisiaca so životným štýlom. Alarmujúce číslo je 9 156 úmrtí Slovákov za rok.

KDH upozorňuje, že šport nik z radu vládnych predstaviteľov nevníma ako skutočnú prioritu. „Je neprijateľné, aby bol iba prílepkom ku školstvu alebo vede a výskumu,“ zdôrazňuje predseda KDH  Milan Majerský, ktorý je bývalý vrcholový športovec. Dôsledkom je, že v štruktúrach chýba systém a absentuje cielené vedenie mládeže k športu. „Fyzická aktivita je pritom dôležitá prevencia pred mnohými ochoreniami ako diabetes, cholesterol i vysoký krvný tlak. Dať jej dôstojné miesto znamená zodpovedne sa starať o zdravie občanov,“ upozorňuje Monika Kolejáková, lekárka a tímlíderka KDH pre zdravotníctvo.

Svetová zdravotnícka organizácia potvrdzuje, že zdravie ľudí ovplyvňuje až na 50 – 60 percent spôsob života. V prepočte na 100-tisíc obyvateľov zomrie na odvrátiteľné úmrtia v Európskej únii ročne 76 ľudí, zatiaľ čo na Slovensku 168 ľudí.

Milan Majerský – predseda KDH

„Ak by sa Slovensko dostalo na úroveň krajín EÚ, znamenalo by to 5-tisíc zachránených ľudských životov,“ vysvetľuje Kolejáková. Podľa prieskumu Národného portálu zdravia za rok 2020 až 18 percent detí vo veku 8 až 11 rokov trpí nadváhou či dokonca obezitou. Deti sa hýbu z roka na rok menej. Len ich necelá pätina od 8 do 11 rokov (19 percent) má každý deň pohybové mimoškolské aktivity.

Predseda basketbalového klubu Spišskí rytieri Spišská Nová Ves a člen Výkonného výboru Slovenskej basketbalovej asociácie Rastislav Javorský potvrdzuje, že Slovensko má v oblasti športu veľký problém a zatiaľ sa mu darí napriek nepodpore zo strany štátu. „Vďaka prístupu jednotlivcov a rodín. Podpora športovej infraštruktúry je minimálna, podpora rozvoja mládeže nulová. Aktuálny systém nevedie k radosti z pohybu a ničí tak prirodzený vzťah k športu,“ hovorí Javorský, ktorý podporuje myšlienku zriadiť ministerstvo športu.

KDH prichádza s logistikou v infraštruktúre, ktorá má vniesť do športu poriadok, a aj daňové úľavy na jeho podporu. „Nechceme sa uspokojiť s prázdnymi predvolebnými sľubmi súčasnej vlády a preto prinášame návrhy na riešenia a zlepšenia. Celkové financovanie športu musí jednoznačne nabehnúť na viaczdrojový systém. Podpora nesmie ostať na pleciach jednotlivca či rodiny,“ uzatvára predseda KDH Milan Majerský.

Návrhy RIEŠENÍ KDH na podporu športu

  1. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

. Vytvorenie samostatného ústredného orgánu štátnej správy – Ministerstva športu SR

. Systémové združenie tímov odborníkov a úzka spolupráca so športovými zväzmi i samosprávami

. Zadefinovanie presných pravidiel pre budovanie športovej infraštruktúry

. Úprava legislatívy pre podporu voľnočasového, amatérskeho i profesionálnemu športu

2. PODPORA Z VEREJNÝCH ZDROJOV

. Nastavenie inovatívneho systému prerozdeľovania financií aj podpory jednotlivých oblastí športu.

. Zmena financovania všetkých oblastí športu vrátane daňových stimulov

. Zmena priorít komplexne na mládež, nie len reprezentáciu

. Využívanie verejných zdrojov v prospech čo najširšej verejnosti

3. PODPORA ZO SÚKROMNÝCH ZDROJOV

. Motivovanie súkromných zamestnávateľov

. Zavedenie daňových úľav a iných motivačných opatrení na podporu športu zo súkromných zdrojov

. Zavedenie úzusu o podpore športu zahraničnými firmami, podnikajúcimi na Slovensku, tu nie v ich krajinách

. Vytvorenie mechanizmu, zabezpečujúcemu špeciálny odvod z  činností, pochádzajúcich priamo zo športu

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*