Konferencia o paliatívnej starostlivosti otvorila možnosti na jej rozvoj – paliatívna starostlivosť na Slovensku nemôže byť okrajovou témou

Čo urobiť pre zlepšenie paliatívnej starostlivosti na Slovensku? Aké sú podmienky v iných krajinách a ako sa nevylučuje virtuálna realita a paliatívna starostlivosť? Aj toto boli témy odbornej konferencie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku, ktorá sa včera konala na pôde Národnej rady SR pri príležitosti druhého výročia prijatia novely zákona, ktorej schválením vtedajší parlament zadefinoval paliatívnu starostlivosť na Slovensku. Táto výnimočná udalosť sa konala pod gesciou poslancov KDH Petra Stachuru a Branislava Škripeka za účasti významných odborníkov.

,,Prijatie novely pred dvomi rokmi nanovo zadefinovalo paliatívnu starostlivosť na Slovensku, čo bol krok k zavŕšeniu úsilia rozvíjať starostlivosť o ťažko chorých a zomierajúcich pacientov v ich prirodzenom prostredí či v ústavných zariadeniach. Na konferencii sme hovorili aj o problematike používania jednotného informačného systému a jeho potrebe pre zabezpečenie kvalitnej paliatívnej starostlivosti,“ vysvetľuje poslanec KDH Peter STACHURA.

Ďalšou zaujímavou témou konferencie bolo prepojenie virtuálnej reality a paliatívnej starostlivosti, ktoré sa navzájom nevylučujú a dokážu pacientom pomôcť, napríklad pri prežívaní bolesti.

Hlavná odborníčka pre odbor paliatívna medicína Andrea Škripeková priblížila legislatívny proces tvorby novely zákona a zdôraznila aj fakt, že „dobrá smrť existuje, preto je podpora hospicov kľúčová. Za kľúčovú vnímame aj podporu funkčných mobilných hospicov tak, aby pacienti mohli dôstojne zomierať v prostredí v ktorom sa cítia doma a v bezpečí. Mobilný hospic vytvára pocit bezpečia v najhoršej situácií v živote.“

Predseda Českej spoločnosti paliatívnej medicíny Ondřej Kopecký predstavil inšpiratívny pilotný projekt nemocničných paliatívnych tímov v Českej republike, ktorý priniesol veľmi zaujímavé dáta o zlepšení zdravotnej starostlivosti paliatívnych pacientov. Upozornil aj na to, že ,,hranica medzi predlžovaním života a umieraním je neostrá a cieľom je čo najlepší život pre pacienta.“

Paliatívna starostlivosť na Slovensku si podľa kresťanských demokratov zaslúži významnú pozornosť a v činnosti, ktorá pomôže rozvíjať podmienky na Slovensku chcú aj naďalej pokračovať. Tak, ako upozornil poslanec KDH Branislav ŠKRIPEK:  ,,Sme v dobe, kedy sa z človeka stáva ekonomická jednotka, rátame hodnotu ušetrených alebo minutých zdrojov, dokonca aj vtedy, keď sa pominie. Toto je cesta z kopca, musíme zostať spoločnosťou ľudí, nie čísel.“

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*