Stanovisko vedenia KDH k rokovaniam s Kresťanskou úniou

Kto sa chce úprimne dohodnúť, nekladie si ultimáta

Ak sa s niekým chcete spojiť pred voľbami, v prvom rade musíte nájsť programovú zhodu, teda spoločný pohľad na to, ako vyriešiť problémy ľudí a na spôsob riadenia štátu. Personálne otázky prichádzajú na rad ako posledné. Žiaľ, Kresťanskú úniu, ktorá bola tri roky vernou súčasťou vlády OĽaNO, a preto je pre nás debata o programe kľúčová, zaujímali personálne otázky, pričom k programu sme sa ani nedostali.

Ak by sme sa nechceli dohodnúť, nepostupovali by sme inak, ako postupovalo vedenie Kresťanskej únie.

Sme prekvapení, že Kresťanská únia svojím ultimatívnym návrhom nevykonateľných podmienok, ktoré sú
v rozpore s našimi stanovami, a ich zverejnením de facto ukončila rokovania. Čoskoro možno spoznáme dôvody, ktoré ju k tomu viedli.

Čo tým myslíme?

Za 33 rokov KDH sa nestalo, aby iná politická strana napísala uznesenie a vyžadovala si jeho schválenie na celoslovenskej rade KDH. Tento postup nerešpektuje autonómiu hnutia a jeho znenie je navyše v rozpore so stanovami KDH, čo je Anne Záborskej určite dobre známe.

Text uznesenia nevznikol ako výsledok dohody, ale ako jednostranné nadiktovanie podmienok. Ak sa chcete úprimne dohodnúť, ultimáta si nekladiete. Mrzí nás, že predstavitelia Kresťanskej únie na odpoveď nedokázali počkať.

Nie je pravda, že KDH nereagovalo na zaslané návrhy zo strany KÚ. Naopak, na našu výzvu, aby sme sa posunuli k programovým debatám, nereagovalo KÚ, ktoré komunikáciu smerovalo výlučne na personálne a technické otázky.

Nie sme pyšní, sme opatrní. Nestotožňujeme sa so spôsobom, akým strana OĽaNO riadila túto krajinu. Napriek tomu sme verili, že KDH a KÚ ako strany, ktoré volič považuje za blízke, môžu nájsť programové zhody ako základ pre stabilnú spoluprácu.

Debatu o programe sme teda považovali za rozhodujúcu. Zvlášť preto, že poslanci NR SR za KÚ viac ako 3 roky podporovali štýl a obsah vládnutia Igora Matoviča, s ktorými nesúhlasíme. Ak by sme sa posunuli k programovým debatám, umožňovalo by to zistiť aj to, či sú títo poslanci schopní postaviť sa čelom k chybám, ktoré svojimi hlasovaniami spoluspôsobili.

Rovnako ako korupcia podľa nášho názoru morálne rozožiera Slovensko aj vytváranie chaosu a nedôvery spoločnosti v štát. Sme presvedčení, že kresťansko-demokratická a konzervatívna politika má odpovedať komplexne na otázky riadenia štátu, vízie pre Slovensko, ako aj na riešenie krízových situácií, do ktorých sa dostali ľudia nie svojím pričinením. Samotné hlásenie sa k hodnotám kresťanskej demokracie je iba bezcennou frázou, pokiaľ nie je podopreté výkonom reálnej a zodpovednej politiky, ktorej výsledkom má byť fungujúci štát slúžiaci občanovi.

Keďže sme sa k programovým debatám nedostali, pozývame všetkých členov Kresťanskej únie, ktorí rovnako ako my nesúhlasia so štýlom a obsahom politiky OĽaNO a záleží im na osude a budúcnosti Slovenska, aby sa pridali ku KDH. Mandát rokovať v tomto zmysle dala Rada KDH predsedníctvu KDH.

Naďalej sme otvorení príchodu osobností z konzervatívneho a kresťansko-demokratického prostredia, ktoré spájame na našej kandidátke.

Dajme hlavy dokopy a povedzme si, aké chceme Slovensko.

Uznesenie celoslovenskej Rady KDH z 25. 3. 2023:
Celoslovenská rada KDH konštatuje, že Kresťanská únia svojím ultimatívnym návrhom, v rozpore s našimi stanovami, komunikovaným cez médiá de facto ukončila rokovanie o spoločnom postupe do volieb. KDH je naďalej otvorené príchodu osobností z konzervatívneho a kresťansko-demokratického prostredia, ktoré spája na svojej kandidátke. V tomto zmysle dáva Rada KDH mandát Predsedníctvu KDH rokovať so všetkými členmi Kresťanskej únie, ktorí chcú ísť spoločnou cestou a zároveň nesúhlasia so štýlom a obsahom politiky OĽaNO a záleží im na osude a budúcnosti Slovenska, aby sa pridali ku KDH.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*