Mačkopes nás z krízy nemusí dostať, pravidlá nesmú stavať jedných proti druhým

Ak chce vláda vyhovieť len niekomu, nevyhovie nikomu, lebo neférovými pravidlami nakoniec trpí spoločnosť ako celok. V boji s pandémiou sme však všetci spoločne na jednej lodi, reaguje KDH na prijaté pravidlá lockdownu, ktoré považuje za „mačkopsa“. Isté skupiny obyvateľstva podľa hnutia oprávnene cítia krivdu, lebo pravidlá namiesto rešpektovania odborníkov aplikujú na ľudí naopak dvojaký meter. 

Opatrenia musia byť spravodlivé a vykonateľné, inak nebudú účinné. Zdravotníctvo kolabuje, preto sme za lockdown pre všetkých s kompenzáciami. Ale mali by sme počúvať odborníkov, nie v napätej situácii ľuďom oznámiť, že niekoľkým sa vyhovie a iní nech to vydržia. Buď hasíme oheň ako celok, alebo nič,“ reaguje na prijaté opatrenia predseda KDH Milan Majerský.  

Vláda podľa KDH po dlhom čase rozhodovania nakoniec ustúpila viacerým skupinám a opäť neposlúchla odborníkov.Je prirodzené, že ľudia ťažko prijímajú, ak majú byť školy otvorené bez obmedzení, ale bohoslužby majú čeliť tvrdým reguláciám. Že sa možno učiť v interiéri, ale športovať v kolektíve vonku už nie. Že výrobná sféra pobeží s nedotiahnutými pravidlami v režime OTP, ale mnohí živnostníci v službách nemôžu podnikať,“ upozorňuje Majerský.   

Kresťanskí demokrati pripomínajú, že veriaci dostali mylný sľub, že kostoly nebudú zatvorené, pričom tento sa ruší ako súčasť balíka, kde vláda povolila pohyb a zhromažďovanie v iných oblastiach. „Prirodzene cítia krivdu. Cirkvi principiálne deklarovali jasný postoj k očkovaniu, dlhodobo vyzývajú k dodržiavaniu pravidiel a fungujú v obmedzenom režime. Teraz im je zobratý aj ten. Ako sa však ukazuje, pri dôslednom dodržiavaní opatrení bohoslužby nie sú prekážkou, ale vzhľadom na potrebu duševného zdravia naopak vážnym predpokladom k úspešnému zvládnutiu covidu,“ hodnotí Majerský. Regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa KDH dokážu operatívne reagovať tak v iných oblastiach, ako aj pri otázke podujatí v kostoloch, čo umožňuje ponechať verejné bohoslužby podľa prijatého covid-automatu. „Vláda by prijaté pravidlá mala ešte raz zhodnotiť tak, aby pamätali na všetkých,“ doplnil.   

Líder KDH zdôrazňuje, že vzdelanie je pre spoločnosť nevyhnutné, ale dvojtýždňové prísnejšie opatrenia pre školy, ako ich navrhovali odborníci, by boli v tejto kritickej situácii pochopiteľné a dávali by lepšie vyhliadky na zastavenie hrozivého vývoja pandémie. „Polovičaté riešenia nikdy nie sú dobré. Nemusia priniesť žiadaný výsledok a zároveň vzbudzujú zbytočné napätie tým, že istá skupina ľudí sa vždy bude právom cítiť ukrivdená,“ uviedol Majerský. K živnostníkom KDH uvádza, že kým na Slovensku budú „vypnutí“, ľudia v pohraničí budú chodiť za službami do susedných krajín. Podľa hnutia je tiež zásadne nemanažérske prijať večer niečo, čo má platiť o niekoľko hodín – zvlášť, keď na to čakáme dlhší čas.  

KDH zdôrazňuje, že akékoľvek obmedzenia môžu priniesť pozitívnu zmenu iba vtedy, ak nebude chýbať masívna motivácia k očkovaniu, pravdivá komunikácia, dodržiavanie opatrení, ich dôsledná kontrola a operatívne prehodnocovanie tých pravidiel, ktoré sú neprimerané a v praxi sa ukázali ako nefunkčné. Opatreniami zasiahnutým zamestnávateľom, živnostníkom, zamestnancom i sektorom musí vláda podľa kresťanských demokratov doručiť okamžitú a zásadnú finančnú kompenzáciu tak, aby menší podnikatelia a živnostníci neboli znevýhodňovaní oproti veľkým zamestnávateľom. „Teraz nemáme na výber. Musíme sa zjednotiť národ a k jednote viesť rozumnými odbornými rozhodnutiami. Apelujem na vládu, aby to mala na pamäti pri akýchkoľvek prijímaných nariadeniach a ich prehodnocovaní,“ uzavrel Majerský. 

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*