MEDZI VAMI v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Valalikoch, Sečoviach a Tepličke nad Hornádom

V týchto 5 mestách a obciach sme absolvovali mnohé podnetné stretnutia, ktoré nám pomôžu pri finalizácii nášho programu.

V KOŠICIACH sa Milan Majerský stretol s primátorom mesta a odovzdal dar pacientom ležiacim na detskej onkológií. Martina Holečková sa stretla s riaditeľom ARCIDIECÉZNEJ CHARITY KOŠICE a Monika Kolejáková navštívila Ústav lekárskej biológie na UJPŠ.

V ŠPIŠSKEJ NOVEJ VSI Jozef Hajko absolvoval prehliadku stavebnej techniky a realizovaných stavieb vo firme Lazor a spolu s riaditeľom firmy riešili dopad energetickej krízy na vývoj v oblasti stavebníctva.

VO VALALIKOCH si Jozef Mikuš prezrel, ako prebieha výstavba industriálneho parku v ktorom bude sídliť automobilka VOLVO a spolu s Monikou Kolejákovou navštívili v obci nové zdravotné stredisko.

V SEČOVCIACH Marek Michalčík absolvoval stretnutie v Dennom stacionári a následne s Martinou Holečkovou navštívili rómsku osadu, kde od miestnych zisťovali s čím potrebujú najviac pomôcť

V TEPLIČKE NAD HORNÁDOM sa Jozef Hajko stretol so starostom a poslancami a riešili spolu problémy, ktorým čelia samosprávy v dnešnej dobe

Deň vyvrcholil kontaktnou kampaňou v uliciach KOŠÍC a diskusiou s predsedom hnutia Milanom Majerským a našimi expertmi. ĎAKUJEME za inšpiratívne stretnutia a za Vašu podporu!

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*