MEDZI VAMI v Nitre, Topoľčanoch, Mochovciach, Veľkých Lovciach a Prašiciach

V týchto mestách a obciach sme absolvovali mnohé podnetné stretnutia, ktoré nám pomôžu pri finalizácii nášho programu.

V NITRE navštívili Miriam Lexmann, Peter Stachura a Marek Michalčík Hospic u Bernadetky, kde prebrali problematiku paliatívnej medicíny. Jozef Hajko, Tomáš Merašický, Marek Michalčík a Peter Bobula tiež zisťovali, ako funguje mestská spoločnosť, ktorá sa zaoberá rôznymi systémami zberu odpadu.

V MOCHOVCIAC sa Jozef Hajko, Tomáš Merašický a Marek Michalčík stretli s riaditeľom atómovej elektrárne a zaujímali sa o to, ako na tom Slovensko bude s cenami energií v budúcnosti.

V TOPOĽČANOCH absolvovali Miriam Lexmann, Igor Janckulík a Marián Čaučík plodnú debatu s primátorkou mesta a stretli sa tiež s riaditeľom Cirkevnej školy sv. Doň Bosca.

Vo VEĽKÝCH LOVCIACH sa Martina Holečková rozprávala so starostami mikroregiónu Termál a zisťovala, s čím zápasia obyvatelia tohto regiónu.

V PRAŠICIACH Marián Čaučík a Igor Janckulík diskutovali s predstaviteľmi miestneho poľnohospodárskeho družstva o tom, ako zlepšiť naše poľnohospodárstvo.

Deň vyvrcholil kontaktnou kampaňou v uliciach Nitry a diskusiou s predsedom hnutia Milanom Majerským a našimi expertmi.

ĎAKUJEME za inšpiratívne stretnutia a za Vašu podporu!

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*