Miešať vyšší daňový bonus s protiinflačným balíčkom je omyl

Zvýšiť daňový bonus je správna cesta pomoci rodinám, ale miešať ju s protiinflačnými opatreniami je omyl. Pomoc nepríde všetkým, ktorí ju potrebujú, a pri zdražovaní vláda zabúda na nízkopríjmových dôchodcov, osamelé osoby či bezdetné rodiny. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré znova žiada prijať zákon o energetickej chudobe a väčšiu cielenú pomoc zraniteľným skupinám.

Zvýšenie daňového bonusu, ktoré schválila vláda a o ktorom sa rokuje v Národnej rade SR, považuje KDH za správny nástroj, ako pomôcť rodinám na Slovensku. Nedopadne však rovnako na všetkých, lebo v plnej miere sa uplatní iba od určitého príjmu a niektoré rodiny ním budú tratiť. Naopak, peniaze navyše sa dostanú aj k tým, ktorí to súrne nepotrebujú, čím sa do budúcna trvalo zaťažia výdavky štátneho rozpočtu.

Problémom je, že vláda sa zvýšením daňového bonusu a zvýšením prídavkov na deti podujala pomôcť rodinám práve v situácii, keď životné náklady prudko rastú a medziročná miera inflácie presahuje 10 %. Miešajú sa tak dve veci, ktoré by mali byť jasne oddelené – protiinflačné opatrenia a prorodinná politika,“ vysvetľuje ekonomický expert KDH Jozef HAJKO.

Výsledkom je, že kroky proti rastu cien nezasahujú všetkých ľudí s nízkymi príjmami, ktorí potrebujú pomoc. „Obchádzajú sa nízkopríjmoví dôchodcovia, osamelé osoby či bezdetné rodiny. Preto by bolo adresnejšie upraviť životné minimum,“ hodnotí Hajko.

Spájanie dvoch zámerov podľa KDH degraduje prorodinnú politiku, lebo jej odporcom to umožňuje hovoriť o účelových krokoch vlády. V časoch rekordnej inflácie im dodáva muníciu rozdielny dosah navrhovaných opatrení na rozličné skupiny.

Napríklad sľubovaný daňový bonus si v plnej výške budú môcť po novom uplatniť iba rodiny s určitou výškou príjmu – pri dvoch deťoch od 900 eur, pri troch od 1100 eur a pri štyroch deťoch od 1200 eur mesačne.

Ba budú prípady, že nový daňový bonus bude v konečnom dôsledku znamenať pre isté skupiny zníženie čistého príjmu oproti súčasnému stavu. „Bude to platiť pri rodinách s dvoma deťmi do 6 rokov s príjmom pod 403 eur a s troma deťmi do 6 rokov s príjmom pod 480 eur mesačne,“ upozorňuje Jozef Hajko. Pozitívom podľa neho je, že daňový bonus sa po novom bude uplatňovať aj na tie najnižšie príjmy bez akéhokoľvek obmedzenia.  

Tieto príklady podľa KDH ukazujú, že prorodinné opatrenia nie sú tým pravým nástrojom na kompenzovanie vysokého rastu cien. K podpore rodín malo podľa hnutia dôjsť bez ohľadu na zdražovanie, lebo rodiny tvoria základ našej spoločnosti.    

Kresťanskí demokrati vnímajú otázku pomoci obyvateľom zasiahnutými vysokou infláciou širšie ako súčasná vláda. „Vláda robí málo proti rastu cien energií. Jediné opatrenie, ktoré sa jej podarilo dosiahnuť, je zafixovanie cien elektriny dodávanej obyvateľom od Slovenských elektrární od začiatku budúceho roka. Vláda sa však nezaoberá energetickou chudobou obyvateľov, na základe ktorej by k obyvateľom smerovala cielená pomoc,“ uzavrel ekonomický expert KDH s tým, že hnutie naďalej trvá na urýchlenom vypracovaní a prijatí zákona o energetickej chudobe.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*