Návrh SNS na zmenu infozákona je v rozpore so základnými ústavnými právami

Ústava Slovenskej republiky zaručuje občanom právo na informácie a zákon o prístupe k informáciám (infozákon) upravuje podmienky využívania tohto práva podrobnejšie. “Obávam sa, že podmieňovanie poskytnutia informácií zo strany povinnej osoby zaplatením akéhokoľvek poplatku, ako to navrhuje SNS, môže byť porušením tohto základného ústavného práva na informácie,” hovorí poslanec KDH Jozef Hajko.

“Rozumiem, že v praxi dochádzalo k situáciám zneužívania infozákona na šikanovanie povinných osôb zo strany niektorých žiadateľov, len tieto prípady sa musia riešiť individuálne a nie celoplošným spoplatnením služby. Slobodný prístup k informáciám považujem za jeden zo základných prostriedkov verejnej kontroly moci na akejkoľvek úrovni jej vykonávania,” konštatuje Hajko.

“V politickej rovine vnímam túto narýchlo predloženú novelu poslancov SNS, ktorej opäť nepredchádza žiadna verejná odborná diskusia, za jeden z krokov ‚politického boja‘. Ten presne takto vyhlásil predseda SNS Andrej Danko krátko po atentáte na predsedu vlády smerom hlavne voči novinárskej obci, s cieľom skomplikovať im výkon novinárskej práce,” hovorí.

“Žiadne narýchlo pripravené opatrenia nijako neprispievajú k upokojeniu napätia v spoločnosti, ktorého sme v súčasnosti svedkami. Akýkoľvek zásah politickej moci do ústavných práv občanov i výkonu verejnej kontroly novinármi, zásadne odmietame,” deklaruje na záver Hajko.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*