Nová stavebná legislatíva hazarduje s ochranou pamiatok na Slovensku a ministerstvo kultúry sa nečinne prizerá

Nový stavebný zákon chce rizikovo transformovať krajské pamiatkové úrady (KPÚ) na špeciálne stavebné úrady, čím ohrozíme ochranu pamiatok. Je nepochopiteľné, že Ministerstvo  SR (MK SR) ignoruje tento problém, doteraz nezvolalo zasadnutie svojich poradných orgánov v tejto oblasti a vôbec nediskutuje s odborníkmi. KDH tým reaguje na kritické zmeny v stavebnej legislatíve, ktoré vláda schválila minulý týždeň. 

,,Po novom pamiatkové úrady preberú na seba rozhodovanie o stavebných činnostiach, hoci v tejto oblasti nemajú špecializáciu. Nehovoriac o tom, že sú dlhodobo personálne poddimenzované a nebudú stíhať vybavovať všetky stavebné konania,“ vysvetľuje obrovské riziko zmien archeológ a člen odbornej skupiny KDH pre kultúru Ján Beljak.

Do kompetencií KPÚ tak majú prejsť stavebné konania pre národné kultúrne pamiatky i objekty v pamiatkovo chránených územiach a lokalitách UNESCO.

,,Nové stavebné zákony ignorujú doterajší vývoj pamiatkového zákona, negujú jeho pozitíva a neriešia problémové okruhy v oblasti ochrany pamiatok. Touto zmenou systému dôjde k zásadným problémom v ochrane pamiatkového fondu a k možnému rozvratu pamiatkovej starostlivosti na Slovensku,upozorňuje Beljak. Nerieši sa ani vzťah k archeologickým náleziskám, z ktorých je iba zlomok vyhlásený za pamiatky, pričom väčšina stavieb je v konflikte práve s touto kategóriou nášho kultúrneho dedičstva.

Veľmi sporným bodom v novom stavebnom zákone je aj udelená kompetencia stavbyvedúcim, ktorí by mali v prípade nálezu pamiatkovej hodnoty vlastnú stavbu pozastaviť a ohlásiť nález KPÚ. „Z vlastnej terénnej praxe viem, že stavbyvedúci nie je kompetentný a motivovaný, aby posudzoval, čo v teréne nájde a samozrejme nie je ani v jeho záujme stavbu pozastaviť, práve naopak,“ vysvetľuje Beljak.

Kresťanskí demokrati považujú za zarážajúcu aj ignoráciu problému zo strany Ministerstva kultúry SR. ,,Je nepochopiteľné, že ministerstvo si nevšimlo takýto široký problém, pričom je to jedna z jeho povinností. Od vládnych predstaviteľov občania právom očakávajú, že budú odborne a dôsledne zastupovať všetkých občanov,“ uviedol podpredseda KDH Igor Janckulík. MK SR pri tomto radikálnom zásahu do kompetencií pamiatkových úradov totiž vôbec nediskutovalo s odbornou obcou a nezorganizovalo zasadnutie svojich poradných orgánov, ktorými sú Pamiatková rada a Archeologická rada.

,,Ministerstvo neiniciovalo ani zvolanie dočasnej pracovnej skupiny pre archeologické kultúrne dedičstvo Rady vlády SR pre kultúru, ktorej členom som aj ja. Žiaľ v priebehu posledných dvoch rokov nás rezort kultúry zvolal iba raz na zasadnutie Archeologickej rady,“ dodáva Ján Beljak a upozorňuje, že možnosť vyjadriť sa k závažným zmenám v stavebných zákonoch, ktoré negatívne vplývajú na ochranu kultúrneho dedičstva, odborná obec nemala.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*