Novela stavebného zákona naďalej ignoruje pamiatkarov, treba ju prepracovať

Nová stavebná legislatíva hazarduje s ochranou pamiatok na Slovensku a kompetentní naďalej ignorujú návrhy odborníkov z tejto oblasti, ktorí bijú na poplach. Novela zákona je podľa doteraz zverejnených materiálov v NR SR už v druhom čítaní, avšak bez významných zapracovaných zmien od pamiatkarov. KDH dlhodobo upozorňuje, že dané znenie návrhu sa nebezpečne zahráva s ochranou pamiatkovej starostlivosti a archeológiou na Slovensku.

,,Jedným z najväčších rizík novely je transformovanie krajských pamiatkových úradov (KPÚ) na špeciálne stavebné úrady. Tie na seba preberú rozhodovanie o stavebných činnostiach, hoci v tejto oblasti nemajú špecializáciu,“ vysvetľuje archeológ a člen odbornej skupiny KDH pre kultúru Ján Beljak. Podľa neho novela zákona nerieši vzťah k archeologickým náleziskám, z ktorých je len zlomok vyhlásený za pamiatky. 

,,Dá sa očakávať, že väčšina stavieb bude v rozpore práve s touto kategóriou nášho dedičstva. Z hľadiska udržania štandardnej pamiatkovej starostlivosti navrhujeme, aby sa z novely vypustil tento návrh a zachoval sa ,,status quo“ v prípade pamiatkových úradov,“ dopĺňa Beljak.

Ďalším rizikom v novom stavebnom zákone je aj udelená kompetencia stavbyvedúcim, ktorí by mali v prípade nálezu pamiatkovej hodnoty vlastnú stavbu pozastaviť a ohlásiť nález KPÚ. „Z mojej dlhoročnej terénnej praxe viem, že stavbyvedúci nie je kompetentný a motivovaný, aby posudzoval, čo v teréne nájde. Samozrejme, v jeho záujme nie je ani stavbu pozastaviť a zachrániť kultúrne dedičstvo, ale plynule v nej pokračovať,“ upozorňuje Beljak.

V novej legislatíve chýba pri povinnosti stavbyvedúceho nahlásiť nález, aj kľúčová veta ,,ak k nemu nebolo vydané rozhodnutie príslušného krajského pamiatkového úradu o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum. Iba archeológovia vedia posúdiť, či ide o archeologický nález a aká je jeho hodnota. Takto môže prísť k ohrozovaniu výnimočných a dôležitých nálezov našej kultúry,“ vysvetľuje Ján Beljak.

Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že po 45 rokoch je nevyhnutné prijať novelu stavebného zákona. Ale takú, ktorá bude zohľadňovať potreby všetkých zasiahnutých oblastí. ,,Na to je nutná odborná a verejná diskusia i zapracovanie relevantných pripomienok. Keďže sa tak nedeje a názory odborníkov sa dostatočne neprijímajú, ostáva jediné: zákon stiahnuť a prepracovať,“ uzatvára podpredseda KDH Igor Janckulík.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*