Novela trestného zákona môže zhoršiť prístup pacientov k zdravotníckej starostlivosti

Novela trestného zákona o ohrození poskytovania zdravotnej starostlivosti môže viesť k ešte väčšej redukcii posteľového fondu oddelení v nemocniciach a nehospodárnosti, čoho výsledkom bude horší prístup pacientov k zdravotníckej starostlivosti. Nová právna norma sa zároveň môže stať Damoklovým mečom pre nemocničné manažmenty, keď bude vyháňať kvalitných manažérov do iných oblastí. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie.

„Riaditelia nemocníc v snahe dodržať navrhovaný zákon a vyhnúť sa trestnoprávnej zodpovednosti môžu začať v ešte väčšej miere redukovať počet použiteľných lôžok, čím sa opätovne oddiali pomoc chorým a môžu stúpnuť čakacie doby na plánované výkony. Takáto právna úprava je aj v kontexte demografických zmien a rastúcich problémov s počtom zdravotníckeho personálu medzinárodný precedens,“ uviedol expert KDH pre zdravotníctvo Peter STACHURA.

KDH uznáva, že minimálne personálne normatívy sú potrebné, aby sa zachovala kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, podmienkou však je, aby vychádzali z reálnych predpokladov. Niektoré personálne normatívy sa javia nie ako minimálne, ale skôr ideálne, čo v terajšej dobe je len veľmi ťažké zabezpečiť. KDH poukazuje na komplexnosť problému a riziko ešte väčšieho obmedzenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

„Nedostatok zdravotníckeho personálu je celosvetový problém. Jeho príprava trvá roky. V prípade zavedenia tohto zákona by to znamenalo len dve riešenia: buď zatvoriť oddelenia alebo riaditeľov. Nedostatok zdravotníkov a ich odchody do zahraničia však nespôsobil manažment nemocníc, tak prečo by mali byť trestaní za vinu iných?“ pýta sa lekárka a členka predsedníctva KDH Monika KOLEJÁKOVÁ. 

Personálne normatívy zdravotníckych pracovníkov, ktoré definuje podzákonná norma ministerstva zdravotníctva, nevychádzajú z medzinárodne porovnateľných noriem a neberú v dostatočnej miere do úvahy národné špecifiká –  napr. počet nižšieho zdravotníckeho personálu, neochotu zdravotníckeho personálu rotovať po jednotlivých oddeleniach, či možnosti zlučovania oddelení.

„V klinickej praxi môže uplatnenie tejto novely zákona znamenať, že napríklad oddelenie, kde sa intenzívnejšie monitorujú životne dôležité funkcie, musí mať podľa vyhlášky rezortu zdravotníctva pri obsadenosti napríklad ôsmich pacientov v dennej smene dvoch lekárov, štyri sestry špecialistky a dvoch asistentov, resp. sanitárov. Takéto personálne obsadenie na oddelení, ktoré nemôže hospitalizovať ani pacienta s jedným zlyhaným orgánom, je značne nadhodnotené a nehospodárne,“ upozorňuje Peter STACHURA.

Podľa kresťanských demokratov takéto zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti povedie k ešte väčšiemu zatváraniu a zlučovaniu oddelení a nehospodárnosti. „Zároveň už teraz máme nedostatok kvalitných manažérov, pri takomto Damoklovom meči ich bude ešte menej,“ dodáva Peter STACHURA.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*