Nový mediálny zákon nedostatočne chráni pred pornografiou

Je dobré, že návrh nového mediálneho zákona prispôsobuje legislatívu technologickému rozvoju a zosúlaďuje právo v rámci EÚ. Ale dobrým krokom už nie je vypustenie zákazu zobrazovania pornografie, propagácie alkoholizmu či omamných látok, ku ktorému došlo v časti o ochrane ľudskej dôstojnosti. Do zákona to treba okamžite doplniť, vyzýva Kresťanskodemokratické hnutie. Znenie čaká rokovanie v NR SR.   

Oproti aktuálne platnému zákonu o vysielaní a retransmisii vypadli podľa KDH z návrhu nového mediálneho zákona dôležité pasáže, ktoré je doň treba vrátiť. V časti ochrany ľudskej dôstojnosti ide o state, ktoré zakazujú zobrazovanie detskej pornografie alebo pornografiu obsahujúcu patologické sexuálne praktiky. V danej časti zákona chýba aj zákaz propagácie alkoholizmu, fajčenia, užívania omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovanie následkov užívania týchto látok.   

Považujeme to za problém a vyzývame poslancov národnej rady, aby to do zákona doplnili,” zdôraznil koordinátor odbornej skupiny KDH pre kultúru Marek Michalčík. Ako ďalej upozorňuje, audiovizuálne médiá sú dnes nielen v škole či v každej domácnosti, ale vďaka mobilom doslova v ruke každého človeka, a to takmer nepretržite. „Pre dobré nastavenie mediálneho prostredia je preto kľúčové, aby ľudská dôstojnosť bola dôsledne chránená,” doplnil.  

Kresťanskí demokrati na príprave mediálneho zákona naopak okrem iného oceňujú zahrnutie platforiem na zdieľanie videí do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb.   

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*